Články

Stratégia & Financovanie | Financovanie

Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 22. decembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Vláda schválila návrh nového informačného systému pre eurofondy

Informačný systém ITMS2014+ má byť základným nástrojom na sledovanie využívania finančnej podpory z fondov EÚ


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Slovenský investičný holding má nahradiť nefungujúci kapitálový trh

SIH sa bude zameriavať na veľké infraštruktúrne projekty, ale aj na podporu malých a stredných podnikov, start-upov, IT sektora, či zvyšovania energetickej efektívnosti


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Ľubomír Vážny predložil návrh nového informačného systému pre čerpanie eurofondov

Nový informačný systém ITMS2014+ má zefektívniť čerpanie fondov EÚ, znížiť administratívnu záťaž a urýchliť proces prípravy projektov


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Bankové financovanie realitných projektov na Slovensku

Typické podmienky a preferencie bánk pri poskytovaní úverov na realitné projekty v najbližších 12 – 18 mesiacoch


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Novela emisie dlhopisov uľahčí, na zmenu to zatiaľ nestačí

Od septembra vstupuje na Slovensku do platnosti novela zákona o dlhopisoch. Hoci prináša viacero pozitívnych zmien, ktoré majú potenciál podporiť dlhopisové financovanie, na to, aby sa dlhopisy zaradili medzi štandardné zdroje kapitálu pre slovenské firmy, to nestačí.


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Čerpanie väčšiny eurofondov je na Slovensku pozastavené

EK pozastavila Slovensku čerpanie eurofondov vo väčšine operačných programov končiaceho sa sedemročného obdobia, MF nezrovnalosti odstraňuje


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Slovenské banky najviac krvácajú v nehnuteľnostiach, obchode, priemysle a stavebníctve

Relatívne najvyššiu mieru zlyhaných bankových úverov na Slovensku vykazuje stavebníctvo a HORECA. Malé podniky sú podstatne rizikovejšie v odvetví zábavy, rekreácie, ubytovania a stravovacích služieb.


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Banky stále požičiavajú tuzemským podnikom menej ako pred rokom

Pokles je najvýraznejší u malých a stredných podnikov, banky však evidujú z ich strany zvýšený záujem o nové úvery. SME si požičiavajú prevádzkové úvery v priemere o 0,79% a investičné úvery o 0,56% drahšie, ako celý tuzemský podnikový sektor.


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Racionálny biznis plán priniesol RPG Byty financovanie za 400 mil. €

Najväčší český poskytovateľ nájomného bývania získal dlhopisové financovanie v hodnote 400 mil. EUR potom, ako si na projekt netrúfli lokálne banky


Stratégia & Financovanie | Financovanie

EBOR poskytne Slovensku 20 miliónov eur na zelené projekty

Program umožní uchádzačom formou bankového úveru získať finančné prostriedky na projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov alebo zníženie energetickej náročnosti v prevádzke


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Horizon 2020 - nové granty pre R&D z fondov Európskej Únie

Horizon 2020 ponúka možnosti nielen pre veľké firmy, ale je zameraný aj na stredné a malé podniky


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Návrh novely zákona o dlhopisoch

Ministerstvo financií chce start-upom uľahčiť emitovanie dlhopisov


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo ŽP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Na rozvoj malého a stredného podnikania pôjde formou leasingu 175 mil. eur

ČSOB Leasing podporí malé a stredné podnikanie na Slovensku prostredníctvom ponuky európskych zdrojov, financovanie bude možné použiť takmer na všetky komodity


Hľadať v článkoch