Články

Controlling & Finančná analýza | Kalkulácie a cenotvorba

Promotion v FMCG: firmy posadnuté objemom, zabúdajú na zisk

Pri výbere SKU a výšky zľavy berie cenovú elasticitu do úvahy menej ako pätina firiem, polovica firiem vstupuje do promo akcií bez poriadne zadefinovaného cieľa


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Na čo si v tomto roku posvieti Protimonopolný úrad

PMÚ začal v marci 2015 prešetrovať možnú kolúziu IT firiem vo verejnom obstarávaní, ku ktorej malo dôjsť ešte v roku 2009


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku ako nástroj daňovej optimalizácie

Prerušením odpisov je napríklad možné zvýšiť základ dane a umoriť daňovú stratu, ktorá by inak prepadla


Stratégia & Financovanie | M&A

Prehľad investícií a akvizícií na Slovensku 3/2015

Aldi a Anker zvažujú expanziu na Slovensku, Penta rozšíri kancelárske plochy v Košiciach, vláda sabotuje snahy Enelu o predaj SE. Výber z marcového monitoringu investícií a akvizícií na Slovensku od spoločnosti Symsite Research.


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Rok po: novela zákona o ochrane osobných údajov

Novela priniesla viacero pozitívnych zmien, v niektorých praktických otázkach však neprispieva k prehľadnosti v legislatíve a k právnej istote v podnikateľskom prostredí


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Aké isté je vaše vlastníctvo nehnuteľnosti?

Zápisy v slovenskom katastri nehnuteľností nie sú chránené nevyvrátiteľnou domnienkou hodnovernosti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní: preukazovanie majetkovej účasti

Právnické osoby sa nesmú zúčastniť verejného obstarávania, pokiaľ nepreukážu svoju majetkovú štruktúru až na úroveň konečných vlastníkov - fyzických osôb kontrolujúcich min. 10 %


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Novela postupov účtovania pre podnikateľov

Zhrnutie zmien v postupoch účtovania, povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Vypĺňanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu o vypĺňaní tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“


Stratégia & Financovanie | Stratégia

Ako ustrážiť investície do zákazníckeho servisu

Poctivejšia analýza dát o preferenciách a správaní zákazníkov môže podnikom ušetriť prostriedky a zvýšiť ROI


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Zmeny v účtovných závierkach vyplývajúce z legislatívnych zmien prijatých v závere roku 2014


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Úprava základu dane z príjmu PO o neuhradené záväzky

Základ dane sa zvyšuje aj o záväzky splatné pred 31.12.2013 vrátane neuhradenej DPH, o záväzky k neodpisovanému majetku, a aj vtedy, ak sa dlžník s veriteľom dohodli na predĺžení pôvodnej lehoty splatnosti


Controlling & Finančná analýza | Kalkulácie a cenotvorba

Cenové vojny (2)

Tri otázky, ktoré treba zvážiť predtým, ako sa rozhodnete dorovnať cenu


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Dokumentácia o transferovom oceňovaní tuzemských transakcií sa má viesť v skrátenom rozsahu

Nové usmernenie Ministerstva financií upravuje povinnosti vedenia dokumentácie pre tuzemské transakcie, sprísňuje požiadavky na daňovníkov s daňovými stratami, a zavádza niektoré ďalšie povinné informácie uvádzané v dokumentácii


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zdaňovanie nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov na osobnú potrebu zamestnávateľa s účinnosťou od 1. januára 2015


Hľadať v článkoch