Články

Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

PMÚ podozrieva firmy z odvetvia energetiky z kartelu pri tendri financovanom EÚ

Protimonopolný úrad vo zvýšenej miere kontroluje projekty financované z EÚ fondov, tentokrát skúma nákup technológií na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

PMÚ venuje zvýšenú pozornosť kontrole verejných obstarávaní

V poslednom roku pokutoval protimonopolný úrad za protisúťažné konanie viacero spoločností v sektore informačných technológií, stavebníctva, vzdelávania a geodézie a kartografie


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

TESCO odhalilo chybu v časových rozlíšeniach za 250 mil. GBP

23% nadhodnotenie prevádzkového zisku neprospieva spoločnosti, ktorá čelí rapídne sa zhoršujúcim finančným výsledkom a rozsiahlym zmenám vo vrcholovom vedení


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Interný audítor dostal za bonzáka odmenu 300 000 USD

Potom, ako kompetentní vo firme s informáciou o finančnom podvode nič neurobili, nahlásil interný audítor svoje zistenie kompetentným úradom v USA, a dostal štedrú odmenu. Ďalší informátor zinkasoval 14 mil. USD.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Firmy okrádajú zdanlivo najvernejší zamestnanci

Ak sa domnievate, že najväčší pozor si treba dať na zamestnancov, ktorí mali v minulosti problémy so zákonom alebo boli prichytení pri podvodnej činnosti, ste na veľkom omyle.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Prieskum o vnímaní korupcie a podvodov na Slovensku

Zamestnanci na Slovensku svojim zamestnávateľom príliš nedôverujú: len 24% si myslí, že by ich firma podporila, ak by nahlásili neetické správanie


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Pozor na Trójske kone v organizáciách

Podvody v krajinách SVE páchajú najmä zamestnanci, ktorí spolupracujú s inými osobami mimo organizácie, často sú organizovaní a nelegálnu činnosť praktizujú vo firme dlhší čas


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Najväčšie škody spôsobujú zamestnávateľom fiktívne faktúry

Faktúry za fiktívne tovary alebo služby, výplata miezd neexistujúcim zamestnancom, odcudzenie peňazí z nezaregistrovaného predaja v hotovosti – to všetko patrí k najčastejším formám nekalej činnosti zo strany zamestnancov


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Najviac kradnú zamestnanci, ktorí majú finančné problémy

Zamestnanci, ktorí žijú nad svoje finančné možnosti, alebo majú finančné či rodinné problémy, majú najväčšiu tendenciu okrádať vlastnú firmu. Najviac sú podvodom zo strany zamestnancov vystavené malé firmy.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

42% manažérov v EMEA pripúšťa manipuláciu hospodárskych výsledkov

Vyplýva to zo štúdie firmy EY Fraud Survey 2013. Na Slovensku si 33% oslovených respondentov myslí, že firmy bežne nadhodnocujú svoje finančné výsledky.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Čo s falošnou objednávkou, ktorú nevystavil skutočný zákazník

V dnešnej dobe nie je pre kriminálne skupiny problém vystaviť falošnú objednávku v mene skutočného zákazníka, prebrať tovar a zmiznúť.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Podvodné konania v procese nákupu 2/2

V druhej časti článku na tému podvodov v oblasti nákupu uvádzame príklady podvodných konaní, ku ktorým dochádza pri hodnotení a výbere dodávateľa, a vo fáze dodávky a fakturácie predmetu obstarania.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Podvodné konania v procese nákupu 1/2

Proces nákupu patrí všeobecne medzi najrizikovejšie oblasti pokiaľ ide o výskyt korupcie, konfliktu záujmov a rôznych druhov manipulácie. Prehľad základných schém podvodných konaní pri výberových konaniach, dodávke a fakturácii.


Hľadať v článkoch