Články

Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Customer Lifetime Value (2): zvýšenie ROI z marketingových investícií (príklad z praxe)

Máte nadpriemerný príjem, finančné vzdelanie, a vaša banka vám napriek tomu každý mesiac ponúka výhodný spotrebiteľský úver za 9 % p.a.? Vitajte v klube nepochopených zákazníkov.


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Customer Lifetime Value: ziskovosť zákazníkov inak

Koncept CLV – celoživotnej hodnoty zákazníka – umožňuje lepšiu alokáciu podnikových zdrojov na tých zákazníkov, ktorí majú najväčší ziskový potenciál


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Využitie analýzy dát na zvýšenie pridanej hodnoty finančného kontrolingu

Finančné oddelenie môže posunúť svoje služby a reporty z úrovne „konštatovania“ na úroveň „prečo a čo s tým ďalej“


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Tipy pre vizualizáciu dát

Ako vytvárať a používať grafy, obrázky a iné grafické nástroje na prehľadnejšie zobrazenie dát


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Výpočet nákladov na kapitál - WACC

Praktický návod, ako vypočítať náklady na kapitál pre potreby vyhodnocovania investícií s použitím verejne dostupných zdrojov plus šablóna na výpočet WACC v MS Excel


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Rozhodnutia make or buy pri obmedzených kapacitách

Pri potrebe outsourcingu časti produkcie z dôvodu nedostatočných kapacít je optimálne outsourcovať výrobu tých produktov, ktoré majú najnižšie inkrementálne náklady súvisiace s outsourcingom na jednotku limitujúceho faktora


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Operatívny leasing a skresľovanie finančných ukazovateľov

Spôsob vykazovania operatívnych leasingov má významný vplyv na finančné ukazovatele a môže poskytnúť skresľujúci obraz nielen pre investorov a banky, ale aj pre samotný manažment


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Rozhodovanie pri obmedzených kapacitách

V situácii, keď má firma obmedzené kapacity, rozhodovanie na základe ziskovosti produktov alebo zákazníkov nevedie vždy k správnemu záveru


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Rozhodnutia Make or Buy pri obmedzenej kapacite

Pri obmedzených kapacitách je potrebné outsourcovať produkty, ktoré majú najnižšie inkrementálne náklady spojené s nákupom na jednotku obmedzenej kapacity


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Big Data: zlatá baňa

Analýza veľkých dát pomáha firmám lepšie porozumieť zákazníkom, optimalizovať náklady a identifikovať nové zdroje príjmov. Prináša benefity väčšine odvetví, v našich podmienkach najmä finančnému sektoru, maloobchodu, telekomunikáciám a energetike.


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

EBITDA: porovnávanie neporovnateľného

Existuje milión spôsobov, ako počítať ukazovateľ EBITDA. Standard & Poor’s má zadefinované pravidlá, ktoré zabezpečujú konzistentný výpočet a porovnateľnosť s inými firmami.


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Normalizácia hospodárskeho výsledku: sprehľadnenie alebo zavádzanie?

Normalizácia je často používaný nástroj na očistenie hospodárskych výsledkov o jednorazové a neprevádzkové položky. Jej subjektívna aplikácia však môže viesť k zavádzaniu tretích strán a často aj samotného manažmentu.


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Prehľadnejšie vyhodnocovanie odchýlok pomocou upraveného plánu

Porovnávanie plánovaných a skutočne dosiahnutých výsledkov pri odlišnom objeme predaja pomocou úpravy pôvodného plánu


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Keď nemôžete predať lístky, do divadla nechoďte

Náklady, ktoré boli preinvestované a nemožno ich vrátiť späť, treba pri rozhodovaní ignorovať. Pre rozhodovanie je relevantný iba budúci cashflow.


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Extrapolácia pri nerovnomernom vývoji počas roka

Ak potrebujete v priebehu roka rýchlo odhadnúť, aké výsledky dosiahne spoločnosť alebo obchodný tím do konca roka, je možné využiť jednoduchú metódu, ako to urobiť „cez palec“ na základe doterajšieho vývoja a údajov za predchádzajúce roky.


Hľadať v článkoch