Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Big Data: zlatá baňa

Analýza veľkých dát pomáha firmám lepšie porozumieť zákazníkom, optimalizovať náklady a identifikovať nové zdroje príjmov. Prináša benefity väčšine odvetví, v našich podmienkach najmä finančnému sektoru, maloobchodu, telekomunikáciám a energetike.

(Článok je uverejnený v pôvodnom znení v českom jazyku)

Trh velkých dat neboli big data by měl mezi lety 2012 až 2016 vzrůst až pětinásobně, a to jak v objemu zpracovávaných dat, tak i generovaných příjmech. Šanci vytěžit big data mají téměř všechny tržní sektory, v České republice z nich budou profitovat zejména společnosti působící na finančních trzích či maloobchodní, telekomunikační a energetické firmy.

Jak tedy mohou big data společnosti využívat? Kromě toho, že dokážou lépe porozumět svým zákazníkům, představují big data správnou cestu k vytváření nových výnosových toků. Vedoucí představitelé firem si sice hodnotu dat a analytiky uvědomují, ale podle studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG Going beyond the data: Achieving actionable insights from data and analytics*má převážná většina z nich (85 procent)problémy s analýzou svých dat.

Poptávka po analýzách velkých dat roste

Výrazně progresivní oblastí práce s velkými daty je využití dat o zákaznících. Pro všechny společnosti, které pracují s retailovou klientelou, mohou být big data ekonomicky zajímavá a dlouhodobě perspektivní.

Na jedné straně jim pomáhají zefektivnit poskytování produktů a služeb, na druhé pak mohou firmy analýzu velkých dat poskytovat svým firemním zákazníkům či partnerům. A právě analýzu velkých dat dnes začínají vnímat jako klíčovou například banky, ale i podniky působící v mnoha dalších sektorech. Proč tomu tak je? Protože jim pomáhá efektivně zacílit marketingovou komunikaci nebo odhadnout, jak se budou zákazníci chovat, a podle toho připravovat své podnikatelské aktivity.

Klíč k sofistikované komunikaci se zákazníky

Objem globálně generovaných dat raketově roste – v příštích dvou letech by se měl ztrojnásobit, do roku 2020 by se měl proti roku 2012 zvýšit dokonce 13krát na 35 bilionů GB**. Digitální evoluce vede k tvorbě obrovského objemu strukturovaných, částečně strukturovaných i nestrukturovaných dat. Mezi ta poslední patří třeba e-maily, SMS, zprávy na sociálních sítích, video soubory nebo fotografie.

Dosud ne zcela vytěžený potenciál pro firmy představují zejména pokročilé analýzy velkých dat, která dříve nebylo možné efektivně zpracovávat. Dnes to již možné je – díky rychlejším počítačům, levnému úložnému prostoru a novým softwarovým nástrojům, resp. postupům. Prostřednictvím analýzy velkých dat tak mohou firmy detailně poznávat své zákazníky, jejich potřeby a zvyklosti a na oplátku jim mohou poskytovat produkty a služby šité na míru a zároveň snižovat náklady a zvyšovat vlastní efektivitu.

Nové možnosti

Ze studie Going beyond the data vyplývá, že nyní nastává čas přístup firem k datům a analytice přehodnotit – ze 144 dotázaných vedoucích manažerů:

  • má 85 procent problém s přesnou analýzou a interpretací svých dat,
  • rovných 80 procent uvádí, že hlavním přínosem využívání dat a analytiky je rychlost,
  • 69 procent považuje data a analytiku za zásadní nebo velmi důležité pro své stávající plány růstu,
  • 56 procent přizpůsobilo obchodní strategii nárokům spojeným s velkými daty, zatímco 42 procent připouští, že integrovat technologie související s daty do stávajících systémů nebo obchodních modelů je pro ně největší výzvou,
  • 54 procent vnímá jako největší překážku implementaci úspěšné strategie dat a analytiky spolu s neschopností identifikovat, jaká data sbírat,
  • je pro 85 procent největvětší výzvou implementovat vhodné řešení pro analýzu a interpretaci dat.

Možností se přitom nabízí doslova neomezeně, analýzou založenou na sociálních médiích počínaje, prediktivním modelováním konče. A stejné je to i s využitím – od řízení rizik, optimalizace nákladů až po identifikaci nových toků výnosů.

Big data a jejich význam v marketingu a obchodu

Významnou roli hrají velká data v obchodu, marketingu a řízení zákaznické zkušenosti. Sofistikovanou prací s nimi můžeme pochopit potřeby a preference zákazníka a reagovat na ně ve správném čase – ať už reklamní a obchodní nabídkou nebo službami, které zákazník v dané chvíli ocení.

Nabídky přizpůsobené aktuálním potřebám jednotlivých zákazníků nejenže generují vyšší výnosy, ale zlepšují i zkušenosti zákazníků s danou společností a pomáhají přímo snižovat jejich odliv ke konkurenci. V neposlední řadě se pak ze spokojených zákazníků stávají nejlepší „advokáti“, kteří společnost propagují, a získávají jí tak nové klienty

Jak aktivovat neaktivní klienty? (případová studie)

Klient hledal způsob, jak si udržet tzv. sirotky ve své databázi, s nimiž již nějakou dobu nebyl v kontaktu a nenabízel jim žádné služby. Proto jsme navrhli a připravili kampaň, která se zaměřila na jejich udržení.

Nejprve jsme provedli segmentaci zákaznického portfolia, které se stávalo ze shlukové analýzy a dalších statistických technik. Při segmentaci zákaznického portfolia jsme využili komplexního algoritmu zahrnujícího nejen interní strukturovaná data, ale i poznámky ze systému CRM a další externí nestrukturovaná data.

Segmentace zákaznického portfolia ukázala, že sirotci tvoří téměř 40 procent zákazníků. Aby se podařilo klientovi snížit počet sirotků, připravili jsme a realizovali dvě kampaně. Komunikačním nástrojem první z nich bylo call centrum, pro něž jsme připravili všechny dokumenty potřebné pro realizaci samotné kampaně i školení a koučinku.

Díky dvěma samostatným kampaním se firmě podařilo obnovit obchodní vztahy s více než polovinou svých sirotků, a zvýšit tak své dlouhodobé finanční výsledky téměř o 20 procent.

* Zdroj: Going beyond the data: Achieving actionable insights from data and analytics, studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG z roku 2014. Průzkum probíhal formou rozhovorů se 144 manažery zastávajícími funkci CFO či CIO v mezinárodních společnostech s ročním obratem jedna miliarda dolarů a více

** Zdroj: IDC digital universe study, 2011


V prípade otázok týkajúcich sa článku môžete kontaktovať Davida Slánského z oddelenia Managament Consulting spoločnosti KPMG v Českej republike na dslansky@kpmg.cz.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: