Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Mondelēz ušetrí na režijných nákladoch 2 % tržieb

Potravinársky koncern ušetrí 700 mil. USD tým, že resetuje nákladové rozpočty podporných aktivít

Manažmentu skupiny Mondelēz International sa ambiciózny reštrukturalizačný plán, ktorý výrobca pochutín so značkou Milka, LU či Halls predstavil koncom roku 2013, darí napĺňať. Jednou z oblastí, do ktorej sa s vervou pustil, sú režijné náklady, kde Brian Gladden, CFO skupiny, vidí až 50% priestor pre úspory.

Gladden chce znížením režijných nákladov usporiť 2 % tržieb, čo predstavuje zhruba 700 mil. USD. Skupina aplikuje na vybrané nákladové kategórie metódu zero based budgeting, ktorej podstatou je príprava nákladového rozpočtu od nuly, keď manažéri oddelení a divízií musia obhájiť každú nákladovú položku a ponechať iba tie náklady, ktoré pridávajú hodnotu.

Gladden verí, že pomocou ZBB sa firme zrealizované úspory podarí udržať dlhodobo. Problémom úsporných programov býva totiž ich krátke trvanie, pretože náklady sa potom, ako sa pozornosť vedenia obráti iným smerom, opäť postupne dostanú na pôvodnú úroveň. V roku 2013 a 2014 skupina po prvý krát prístupom bottom-up zostavila nové ZBB nákladové rozpočty na rok 2015.

Východiskom pre ciele v oblasti úspor bola benchmarkingová analýza, v ktorej Gladden porovnal nákladovú výkonnosť podporných funkcií skupiny s najefektívnejšími benchmarkmi. Výsledkom analýzy bolo konštatovanie, že nákladová efektívnosť Mondelēzu je v každej jednej nákladovej kategórii horšia, ako nákladoví lídri v odvetví. Mondelēz vybral pre každú oblasť nákladov riaditeľa, ktorý je zodpovedný za dosiahnutie nákladových cieľov. Predmetom ZBB programu sú nákladové kategórie:

 • Informačné systémy
 • Cestovné náklady
 • Nehnuteľnosti
 • Poradenské služby, právne služby
 • Podnikový vozový park
 • Podujatia a sponzoring
 • Nábor a rozvoj zamestnancov
 • Finančné služby
 • Outsourcované podporné služby
 • Podpora predaja
 • Marketingové aktivity

Napríklad v oblasti marketingových nákladov Mondelēz eliminoval všetky neefektívne aktivity a presmeroval prostriedky do aktivít, ktoré prinášajú reálne výsledky a zvyšujú tržby. Oddelenie marketingu obhajovalo návratnosť každej marketingovej aktivity a jej súlad so stratégiou skupiny, ktorou je sústredenie prostriedkov na najsilnejšie značky v produktových kategóriách spadajúcich pod pochutiny – kekse, žuvačky, čokoládové výrobky a cukríky. Pochutiny vykazujú v portfóliu skupiny najvyššie marže a najväčší rastový potenciál na globálnom trhu. Okrem toho Mondelēz identifikoval niekoľko produktových inovatívnych platforiem, ako napr. zdravé raňajkové kekse a cereálie pod značkou belVita. Výsledkom bolo okrem iného aj výrazné presmerovanie marketingového rozpočtu na online aktivity na Facebooku a Googli a online video streaming reklamu, ktorá dnes tvorí 10 % celkového marketingového rozpočtu skupiny.

Cestovné náklady chce skupiny znížiť o 45 % tým, že zredukuje cestovanie o tretinu, zavedie rovnaké pravidlá a smernice vo všetkých regiónoch, a náklady konsoliduje a presmeruje na medzinárodných poskytovateľov služieb. V oblasti IT znižuje počet používaných aplikácií o polovicu, prechádza na cloud a konsoliduje dodávateľov, čím chce ušetriť 35 % celkových nákladov. Zvyšuje centralizáciu nákupu a aktivít s veľkým počtom transakcií, ako sú financie, HR, riadenie pohľadávok a záväzkov, ktoré presúva do centier zdieľaných služieb.

Súvisiaci článok: Príbeh CFO, ktorý znížil IT náklady o 50%

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: