Články

HR & Finančné oddelenie | HR

Ako nevychovať nenahraditeľného zamestnanca

Väčšina z nás to už zažila – kolega odchádza a všetci tŕpnu, čo bude bez neho ďalej. V prvom rade treba zabezpečiť, aby sme takéhoto kolegu vôbec nemali.


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Nemecká minimálna mzda sa vzťahuje aj na slovenských zamestnancov pracujúcich v Nemecku

Dočasné oslobodenie od zákona sa nevzťahuje na kamiónovú dopravu, ktorá nakladá alebo vykladá tovar na území Nemecka, ani na vyslaných zamestnancov.


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Návrh novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2015

Navrhuje sa rozšíriť zoznam osôb, ktoré sú vylúčené z povinnosti platiť poistné na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Pripomíname: povinnosti zamestnávateľa od 1. 1. 2015 v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

Zamestnávateľ je povinný zaviesť výkon zdravotného dohľadu vo forme pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, do ktorej pracovnej kategórie sú zaradení


HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Ako zvládnuť neočakávanú prezentáciu

Ak ste nečakane vyzvaný bez prípravy obhájiť svoje stanovisko pred vedením alebo stretnete vo výťahu dôležitého klienta, hodí sa schopnosť rýchlo sformulovať a podať kľúčové argumenty


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Prehliadky lekára zabezpečujú zamestnávatelia len pri rizikových prácach

Pracovné podmienky - ako možné príčiny všetkých následných zdravotných ťažkostí - je potrebné prehodnotiť u všetkých zamestnancov, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa nevykonávajú u všetkých


HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Finančné oddelenie – zakomplexovaná kasta s otravnými tabuľkami?

Sme skutočne takí škrupulózni a stále iba blokujeme ostatných našimi excelovskými tabuľkami a prepočtami?


HR & Finančné oddelenie | HR

Kúpili sme firmu a všetci sa rozutekali

Význam špeciálnych motivačných zmlúv pri udržaní kľúčových zamestnancov kúpenej spoločnosti po akvizícii


HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Máte tím, o ktorý sa môžete oprieť?

Bez spoľahlivého tímu a delegovania sa nikto ďaleko nedostane. Sedem otázok, ktoré vám pomôžu zistiť, či máte ten správny tím, ktorý vás podrží.


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Oddnes sa rozširuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa v elektrotechnickom priemysle

Najmenej kvalifikovaný zamestnanec v prvej triede musí mať tarifnú zložku mzdy vyššiu ako 332 eur, najkvalifikovanejší zamestnanec v 12. triede musí zarábať viac ako 664 eur


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Väčšina sa prispôsobuje menšine: rozšírenie KZVS môže zasiahnuť 66 tis. zamestnancov

Podľa NBS môže novela zákona o kolektívnom vyjednávaní už tento rok spôsobiť zvýšenie nákladov podnikov na ročnej báze o 33 mil. eur a prinúti ich zvyšovať mzdy podstatne rýchlejšie ako doteraz


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Zákonník práce: najčastejšie priestupky odhalené inšpektorátom práce

Národný inšpektorát práce informuje zamestnávateľov o najčastejších porušeniach Zákonníka práce, s ktorými sa pri výkone inšpekcie v praxi stretáva


HR & Finančné oddelenie | HR

Richard Branson: Potrebujete dovolenku? Kedykoľvek a ako dlho chcete.

Sir Richard Branson verí svojmu 170 člennému tímu v ústredí Virgin Group a ruší formálne obmedzenia a predpisy týkajúce sa čerpania dovolenky


HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Najväčším nepriateľom rozhodovania je lenivosť

Tri najčastejšie dôvody, prečo prijímame nesprávne rozhodnutia


HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Time manažment: pre 70% CFO sú najdôležitejšie technológie a delegovanie

Pre pätinu finančných riaditeľov je najúčinnejším spôsobom, ako lepšie riadiť svoj pracovný čas, obmedzovanie času tráveného na poradách


Hľadať v článkoch