HR & Finančné oddelenie | HR

Richard Branson: Potrebujete dovolenku? Kedykoľvek a ako dlho chcete.

Sir Richard Branson verí svojmu 170 člennému tímu v ústredí Virgin Group a ruší formálne obmedzenia a predpisy týkajúce sa čerpania dovolenky

„Flexibilný pracovný čas priniesol revolúciu do spôsobu, kedy, kde a ako vykonávame našu prácu. Ak pracovná doba od deviatej do piatej už viac nie je dogmou, prečo by sme mali zamestnancov obmedzovať pri čerpaní dovolenky?“

Týmito slovami Sir Richard Branson, zakladateľ Virgin Group, vysvetľuje na stránke virgin.com svoje rozhodnutie dať 170 zamestnancom ústredia skupiny Virgin Group úplnú voľnosť pri čerpaní dovolenky.

Branson sa inšpiroval podobným krokom prevádzkovateľa video-streamingových služieb Netflix, ktorý po zrušení povinnosti evidovať čerpanie dovolenky zaznamenal nárast v spokojnosti, motivácii a produktivite zamestnancov. Netflix svoje rozhodnutie odôvodňoval tým, že dôležité je sústrediť sa na to, či si ľudia urobia svoju prácu, a nie na to, či ju robia medzi 9:00 a 17:00.  

V praxi budú nové pravidlá pre čerpanie dovolenky – presnejšie zrušenie pravidiel – vyzerať tak, že zamestnanec si môže kedykoľvek zobrať voľno bez predchádzajúceho súhlasu nadriadeného na takú dlhú dobu, akú považuje za potrebné – hodinu, deň alebo mesiac, a nadriadení nebudú musieť sledovať čerpanie dovolenky svojich podriadených. To všetko však pod podmienkou, že zamestnanec si je na sto percent istý, že jeho šéf a kolegovia sú dobre informovaní o stave jeho úloh a projektov a že jeho neprítomnosť nebude mať nepriaznivý dopad na chod firmy (a „následne na jeho pracovnú kariéru“ dodáva Branson).

Zrušene obmedzení pri čerpaní dovolenky sa týka iba ústredia skupiny Virgin Group, a nie niekoľkých desiatok tisíc zamestnancov jednotlivých spoločností v skupine. Branson však avizuje, že ak tento experiment dopadne dobre, bude zaujímavé sledovať jeho rozšírenie na zvyšok skupiny.

Podľa Financial Times sa medzi odborníkmi na ľudské zdroje objavilo viacero kritických postojov, ktoré Bransona obviňujú z toho, že novinku využíva na spropagovanie svojej novej knihy „The Virgin Way“, a spochybňujú praktické možnosti jej zavedenia medzi radovými zamestnancami v ďalších spoločnostiach skupiny Virgin Group.

Zrušenie kontrolných mechanizmov a poskytnutie väčšej slobody zamestnancom tak, ako urobil Sir Richard Branson, je zrejme aplikovateľné iba v moderných pracovných kolektívoch s vysokou pracovnou morálkou a motiváciou, v ktorých  sú základom úspechu a ďalšieho postupu výsledky a tvrdá práca. Ťažšie sa bude realizovať v prostredí so slabou kultúrou, kde je normou ulievanie a obchádzanie pravidiel - tam by pravdepodobne spôsobilo zneužívanie dôvery zo strany zamestnancov. 

Môže byť takéto rozhodnutie merítkom pracovnej kultúry a motivácie? Ako by zareagovali ľudia vo vašom tíme?

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: