Články

Controlling & Finančná analýza | Investície

NPV a konkurenčné projekty s rôznou dobou životnosti

Ak sa firma rozhoduje medzi dvomi konkurenčnými investíciami, porovnávanie návratnosti na báze celkovej čistej súčasnej hodnoty môže viesť k nesprávnemu rozhodnutiu, ak majú projekty rozdielnu životnosť


Controlling & Finančná analýza | Investície

Výpočet optimálneho cyklu obnovy aktív

Spoločnosti, ktoré pri svojej činnosti používajú rýchlo sa opotrebúvajúce aktíva, ako napr. automobily alebo výrobné zariadenia, musia zvoliť optimálny cyklus obnov, t.j. dobu, po ktorej sa bude opotrebované aktívum vymieňať za nové


Controlling & Finančná analýza | Investície

ROI z kapitálových investícií: lekcie z ťažobného priemyslu

Úspech ťažobných spoločností stojí na výbere a posúdení dlhodobých kapitálových projektov, o analýze návratnosti môžu učiť ostatné odvetvia


Controlling & Finančná analýza | Investície

Rýchla návratnosť investície automaticky neznamená dobrú investíciu

Vyhodnocovanie investícií pomocou doby návratnosti môže zavádzať. Hodí sa skôr na prvotný skríning projektov a je potrebné ju doplniť o spoľahlivejšie metódy, ako NPV.


Controlling & Finančná analýza | Investície

Náklady na kapitál a vyhodnocovanie investícii v praxi

Postrehy a odporúčania renomovaných expertov k používaniu diskontnej sadzby na vyhodnocovanie investícií a alokovanie kapitálu v podnikovej praxi


Controlling & Finančná analýza | Investície

Vyhodnocovanie investícií

Základné princípy vyhodnocovania investícií, na ktoré tak často zabúdame.


Hľadať v článkoch