Články

Controlling & Finančná analýza | Reporting

Zmeny pri podávaní Všeobecného podania pre Finančnú správu od 1. 1. 2015

Informácia o podávaní tlačív cez všeobecné podania pre Finančnú správu


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Znižovanie cien v B2B? Dva krát merať a raz strihať.

Pri tvorbe cenovej stratégie v B2B segmente treba brať do úvahy rôznorodé motivácie a odlišnú cenovú elasticitu individuálnych odberateľov


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Prečo sa CFO musí zaujímať o spokojnosť zákazníkov

Marketingové blabla, ktoré stojí firmu kopec peňazí, ale nikto nevie, koľko


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Najčastejšie problémy s používaním KPI

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) majú potenciál nasmerovať firmu správnym, ale aj úplne nesprávnym smerom.


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Interaktívne reporty namiesto desiatok slidov

Moderné business intelligence riešenia umožňujú dynamickú prezentáciu a analýzu dát a vytvárajú priestor pre konštruktívnu diskusiu na pracovných stretnutiach


Controlling & Finančná analýza | Reporting

7 odporúčaní, ako zlepšiť kvalitu reportov

Manažérske reporty čítajú častejšie zamestnanci finančného oddelenia, ktorí ich pripravujú, ako manažment, ktorému sú určené


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Finančné riadenie pre podnikateľov (2) - výsledovka

Vhodne prezentovaná výsledovka poskytne majiteľovi firmy viac užitočných informácií, ako štandardný štatutárny výkaz ziskov a strát


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Finančné riadenie pre podnikateľov (1)

Zavedenie základných nástrojov finančného riadenia v malej firme: kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) vrátane príkladu z reálneho života


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Balanced scorecard

Balanced scorecard patrí k populárnym nástrojom riadenia, ktorý integruje najlepšie princípy reportingu a merania výkonnosti firmy do jednej A4


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Manažérske dashboardy

Dashboardy predstavujú užitočný reportingový nástroj, ktorý poskytuje manažmentu všetky dôležité informácie pre sledovanie výkonnosti a prijímanie rozhodnutí vo vizuálne prehľadnej forme.


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Pravidlá efektívneho reportingu

Niekoľko odporúčaní pre finančné oddelenia, ako zvýšiť kvalitu reportov a poskytovať efektívnu spätnú väzbu


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Implementácia Balanced Scorecard v spoločnosti Coors

Prípadová štúdia rozoberá trhovú situáciu americkej pivovarníckej spoločnosti Coors a snahu manažmentu zvýšiť výkonnosť firmy pomocou implementácie konceptu Balanced Scorecard


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Ako zvýšiť kvalitu manažérskych výkazov

Manažérske výkazy sú elementárnym nástrojom na riadenie spoločnosti. Napriek tomu často nespĺňajú svoju úlohu a zahlcujú manažment nepotrebným detailom, ktorý nepomáha pri rozhodovaní.


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Ako finanční riaditelia zápasia s mesačnou závierkou

Rýchla, spoľahlivá a bezstresová mesačná závierka je snom každého CFO. Väčšina finančných oddelení však zápasí s opakom, a tlak na rýchlejšie a presnejšie výsledky neustále rastie. Podľa prieskumu firmy Adra Match je kľúčom k úspechu štruktúrovaný a kontrolovaný proces.


Controlling & Finančná analýza | Reporting

Best practice v kontrolingu a manažérskom účtovníctve

Podľa prieskumu anglických univerzít a CIMA viac ako polovica výrobcov potravín a nápojov vo Veľkej Británii používa metódy kontrolingu, ktoré siahajú do roku 1965. Štúdia odhaľuje, čím sa vyznačujú metódy manažérskeho účtovníctva vo firmách s progresívnym finančným riadením.


Hľadať v článkoch