O nás

Portál www.CFO.sk je určený pre ľudí pracujúcich v oblasti podnikových financií, podnikateľov a širší manažment. Pomáha časovo zaneprázdneným manažérom zostať v obraze o všetkých dôležitých udalostiach v ekonomike a legislatíve, ktoré môžu ovplyvniť chod ich spoločnosti a ktoré potrebujú k jej plnohodnotnému finančnému riadeniu. Okrem toho prináša vo forme noviniek, best practice a odborných článkov overené know-how zo sveta finančného riadenia a stratégie.

CFO.sk kontinuálne monitoruje vývoj v daňovej a účtovnej legislatíve na Slovensku a v sekcii Daňové aktuality informuje o nových pokynoch a informáciách Finančnej správy SR. Významné legislatívne zmeny hlbšie analyzuje a čitateľom ponúka rôzne pomôcky, ako napríklad prehľadná sumarizácia najnovších zmien v účtovnej závierke v MS Excel, komplexné zhrnutie posledných zmien v dani z príjmov, ktoré sa stalo jedným z najčítanejších článkov na túto tému na Slovensku vôbec, alebo ako zmeny v transferovom oceňovaní zužujú možnosti daňovej optimalizácie od roku 2015. Daňový, legislatívny a účtovný infoservis dopĺňajú novinky renomovaných poradenských spoločností. V oblasti IFRS sa môžu čitatelia napríklad dozvedieť, ako pripravovaný štandard pre leasingy ovplyvní ich výkazy a finančné ukazovatele a aké zmeny prinesie nový štandard pre vykazovanie výnosov.

V oblasti finančného riadenia nájdu čitatelia stovky odborných článkov, prípadových štúdií a praktických pomôcok, ktoré pokrývajú oblasť kontrolingu, FP&A, riadenia rizík, treasury a cashflow. Môžu si napríklad stiahnuť excelový nástroj na výpočet nákladov na kapitál (WACC), nájsť detailný návod na prípravu 12 týždenného plánu cashflow, prečítať, ako rieši kurzové riziko firma Philips a aké nástrahy skrýva používanie ukazovateľa EBITDA, alebo zistiť, akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri vizualizácii dát v reportoch a prezentáciách. V sekcii Témy sú podrobne spracované otázky riadenia pohľadávok, kurzového rizika, finančného plánovania, M&A, riadenia nákladov a pracovného kapitálu.

Úlohou finančného riadenia nie je iba zastrešiť účtovníctvo, dane a reporting, ale predovšetkým aktívne participovať na strategickom rozvoji a usmerňovaní celej spoločnosti. CFO.sk prináša množstvo zaujímavostí z podnikových stratégií, reštrukturalizácií, M&A, financovania či inovácií. Čitatelia sa môžu inšpirovať úspešnými transformáciami spoločností Alcoa, Mondelez či Cemex, alebo selektívnou rastovou stratégiou firmy Pirelli. Zistia, ako fenomén internetu vecí, aditívnych 3D technológií a starnutie obyvateľstva mení podnikanie naprieč všetkými odvetviami, ako nevychovať nenahraditeľného zamestnanca, či aké sú typické zmluvné podmienky v M&A transakciách v Európe. Z reportu firmy Verizon sa môžu dozvedieť, aké typy hackerských útokov najviac ohrozujú ich odvetvie, alebo aké majú firmy skúsenosti s implementáciou ERP systémov.

V neposlednom rade CFO.sk prináša dôležité informácie o vývoji ekonomického prostredia v Európe a vo svete a novinky z hospodárskych odvetví, ktoré sa najviac dotýkajú Slovenska. Čitatelia sa môžu dozvedieť, že súčasná situácia na trhu s ropou sa nápadne podobá tej z roku 1986, kedy Saudská Arábia vyškolia americký ropný priemysel, ktoré segmenty automobilového odvetvia majú najväčšiu globálnu perspektívu pre ďalší rast, a ako Čínska ekonomika ovplyvňuje ceny komodít a dôležitých výrobných vstupov.

Portál CFO.sk sa snaží upozorňovať na rodiace sa finančné a podnikateľské riziká, napríklad v septembri minulého roku upozorňoval čitateľov na to, že dolárové nákupy sa tento rok výrazne predražia a podniky cestovného ruchu utrpia v dôsledku ukrajinskej krízy. O možných zmenách v aktivitách Tesca v regióne SVE informoval CFO.sk už na jeseň minulého roku.

Návštevnosť portálu dosiahla v prvých mesiacoch roku 2015 takmer 20 000 jedinečných návštevníkov mesačne a počet zaregistrovaných spoločností prekročil 250. Registrovaní užívatelia zostávajú každý deň v obraze vďaka e-mailovému newsletteru, ktorý starostlivo monitoruje všetky dôležité domáce a zahraničné informácie potrebné pre každodenné finančné riadenie. Na pracovné príležitosti v oblasti financií upozorňuje servis spoločnosti Grafton, ktorá má v tomto segmente pracovného trhu na Slovensku dominantnú pozíciu. Spoločnosti môžu CFO.sk využiť aj na propagáciu a oslovenie cieľovej skupiny finančníkov, podnikateľov a manažérov.