Články

HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Nemecká minimálna mzda sa vzťahuje aj na slovenských zamestnancov pracujúcich v Nemecku

Dočasné oslobodenie od zákona sa nevzťahuje na kamiónovú dopravu, ktorá nakladá alebo vykladá tovar na území Nemecka, ani na vyslaných zamestnancov.


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Návrh novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2015

Navrhuje sa rozšíriť zoznam osôb, ktoré sú vylúčené z povinnosti platiť poistné na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Pripomíname: povinnosti zamestnávateľa od 1. 1. 2015 v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

Zamestnávateľ je povinný zaviesť výkon zdravotného dohľadu vo forme pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, do ktorej pracovnej kategórie sú zaradení


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Prehliadky lekára zabezpečujú zamestnávatelia len pri rizikových prácach

Pracovné podmienky - ako možné príčiny všetkých následných zdravotných ťažkostí - je potrebné prehodnotiť u všetkých zamestnancov, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa nevykonávajú u všetkých


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Oddnes sa rozširuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa v elektrotechnickom priemysle

Najmenej kvalifikovaný zamestnanec v prvej triede musí mať tarifnú zložku mzdy vyššiu ako 332 eur, najkvalifikovanejší zamestnanec v 12. triede musí zarábať viac ako 664 eur


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Väčšina sa prispôsobuje menšine: rozšírenie KZVS môže zasiahnuť 66 tis. zamestnancov

Podľa NBS môže novela zákona o kolektívnom vyjednávaní už tento rok spôsobiť zvýšenie nákladov podnikov na ročnej báze o 33 mil. eur a prinúti ich zvyšovať mzdy podstatne rýchlejšie ako doteraz


HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Zákonník práce: najčastejšie priestupky odhalené inšpektorátom práce

Národný inšpektorát práce informuje zamestnávateľov o najčastejších porušeniach Zákonníka práce, s ktorými sa pri výkone inšpekcie v praxi stretáva


Hľadať v článkoch