Články

Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Kontroling pohľadávok – excelový nástroj na stiahnutie

Excelový súbor na sledovanie pohľadávok a platobnej disciplíny zákazníkov na agregovanej a individuálnej úrovni


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Európski automobiloví subdodávatelia znížili od roku 2007 obrátku pracovného kapitálu o 15%

Ekonomická kríza prinútila výrobcov venovať viac pozornosti riadeniu pohľadávok, zásob a záväzkov a v priebehu šiestich rokov získali z pracovného kapitálu voľný cashflow v hodnote viac ako 10 mld. EUR


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Malé a stredné firmy viažu v pracovnom kapitáli viac prostriedkov

Doba obratu pracovného kapitálu malých a stredných firiem je v priemere o 26% vyššia, ako u veľkých spoločností


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Pracovný kapitál - viac než obyčajný projekt

Dosiahnuť optimálnu úroveň pracovného kapitálu je ťažké, ešte ťažšie ju úspory udržať


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie pohľadávok v spoločnosti Stock Plzeň-Božkov

Starostlivý výber zákazníkov, dôraz na platobné podmienky, kreditné riziko a kontinuálne sledovanie kvality pohľadávok umožňuje známemu českému výrobcovi liehovín pracovať s minimálnym kapitálom viazaným v pohľadávkach


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: Vendor Managed Inventory

V niektorých prípadoch je pre celý dodávateľský reťazec výhodnejšie, ak odberatelia prenechajú riadenie a plánovanie svojich zásob na dodávateľov. Ako systém funguje, kedy je vhodné nad ním uvažovať, výhody a nevýhody.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: optimálna veľkosť objednávky a množstevné zľavy

Príklad, ako zohľadniť množstevné zľavy od dodávateľov vo výpočte optimálnej veľkosti objednávky


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: optimálna veľkosť objednávky (1)

Pri výpočte optimálnej veľkosti objednávky je najväčším problémom identifikovanie správnych vstupných dát


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Výpočet pohotovostnej úrovne zásob

Neadekvátna úroveň pohotovostných zásob vedie na jednej strane k výpadkom v dodávkach, na druhej strane k nadbytočnému viazaniu kapitálu v zásobách


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Príbeh drobnej neuhradenej pohľadávky

Čo by ste urobili, ak odberateľ bez udania dôvodu uhradí iba 98% faktúry a zostane vám dlžný 8 EUR? Stojí za to sa namáhať?


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Áno pán Zákazník, zaplaťte, kedy vám to vyhovuje

Pri dohadovaní splátkového kalendára s odberateľom, ktorý mešká s úhradou, je dôležité mať neustálu kontrolu nad priebehom diskusie


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Kedy je ten správny moment na postúpenie pohľadávky inkasnej agentúre

V závislosti na interných zdrojoch a skúsenostiach s vymáhaním je ideálne pohľadávky postupovať najneskôr 2 – 3 mesiace po lehote splatnosti, v prípade podozrivých indikátorov zhoršenej platobnej schopnosti odberateľa aj skôr.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Ako vyhodnotiť efektívnosť inkasnej agentúry

Kvantitatívne a kvalitatívne kritériá, podľa ktorých je možné vyhodnocovať efektívnosť a pridanú hodnotu inkasných agentúr


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Ako sa vysporiadať s čiastočnými úhradami faktúr zo strany odberateľov

Časté krátenie úhrad zo strany odberateľa spôsobuje zvýšenú administratívnu záťaž, spomalenie inkasa pohľadávok a potenciálne zníženie ziskovosti. Pri jeho eliminácii je potrebné nájsť správny pomer medzi vynaloženou námahou a získaným úžitkom.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Efektívne inkaso pohľadávok: výhody komunikačného plánu

Formálny komunikačný plán pomáha vytvoriť systematický a manažmentom odsúhlasený prístup k riadeniu pohľadávok po lehote splatnosti


Hľadať v článkoch