Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Malé a stredné firmy viažu v pracovnom kapitáli viac prostriedkov

Doba obratu pracovného kapitálu malých a stredných firiem je v priemere o 26% vyššia, ako u veľkých spoločností

Podľa najnovšej analýzy spoločnosti EY All tied up. Working capital management report 2014 vykazujú malé a stredne veľké firmy v priemere o 26% vyššiu úroveň pracovného kapitálu, ako veľké spoločnosti. V dobe obratu to predstavuje 13 dní (t.j. doba obratu pracovného kapitálu je o 13 dní dlhšia).

EY prišla k týmto záverom na základe analýzy finančných výkazov 4 000 najväčších firiem na svete. Do kategórie malé a stredné firmy zaradila spoločnosti s obratom menším ako 1 mld. USD.

Malé spoločnosti pracujú s vyššou úrovňou pohľadávok a nižšou úrovňou záväzkov. Za rozdielom stojí množstvo faktorov, jedným z nich je pravdepodobne slabšia vyjednávacia pozícia voči odberateľom a dodávateľom. Veľké firmy majú tiež viac možností a prostriedkov na efektívnejšie riadenie pohľadávok a záväzkov.

Vyjednávacia pozícia a dostupné zdroje však nie sú jediným faktorom. Povedomie o význame riadenia pracovného kapitálu je v menších firmách vo všeobecnosti nižšie, manažment často kladie väčší dôraz na generovanie tržieb a dosahovanie ziskovosti, ale zabúda na riadenie cashflow. Pracovný kapitál je pritom hlavnou oblasťou, ktorá viaže veľký objem peňažných prostriedkov v pohľadávkach a zásobách, a naopak, firmy nevyužívajú všetky dostupné možnosti dodávateľského financovania, ktoré im trh ponúka (viď článok Základy: čo je to pracovný kapitál a ako ovplyvňuje cashflow). .

Napríklad drvivá väčšina slovenských firiem sa začne zaoberať pohľadávkami po splatnosti až vtedy, ak meškanie prekročí 30 dní, pričom už len systematické telefonické a e-mailové upomienkovanie odberateľov dokáže bez väčších investícií priniesť rýchle výsledky v podobe rýchlejšieho inkasa.

Súvisiaci článok: Pohľadávky 30 dní po splatnosti na Slovensku štandardom, dôvodom laxný prístup firiem 

Aj keď to z prieskumu EY nevyplýva, plánovanie predaja a výroby v menších firmy je tiež často na nižšej úrovni, ako vo veľkých spoločnostiach, čo vedie k vyššej úrovni zásob. Tie síce majú výhodu väčšej automatizácie integrovaného riadenia nákupu, výroby a plánovania predaja, ale moderný softvér zďaleka nie je podmienkou na to, aby firma lepšie zladila predaj s výrobou.

Súvisiace články:

EY porovnal dobru obratu pracovného kapitálu aj medzi jednotlivými regiónmi vrátane SVE:

Toto porovnanie treba brať ako indikatívne, za rozdielmi môže stáť množstvo príčin, ako napríklad umiestnenie firmy vo vertikálnom reťazci v danom odvetví či krajina pôsobenia. Aby bol benchmarking pracovného kapitálu smerodajný, je potrebné dôsledne vybrať firmy s podobnou štruktúrou podnikania, výroby, produktov a odberateľov, a ideálne z rovnakého regiónu. Len v rámci Európy sa napríklad priemerná doba  splatnosti pohľadávok pohybuje od 60 – 75 dní v Taliansku, Grécku, Írsku a Turecku cez 42 dní v krajinách V4 až po 30 dní v Rakúsku, Dánsku a Holandsku, nehovoriac o odlišnostiach medzi odvetviami.

Dobre urobený benchmarking pracovného kapitálu s najefektívnejšími konkurentmi však takmer vždy odhalí významné príležitosti pre zlepšenie. Všetko, čo potrebujete vedieť o riadení pracovného kapitálu a pohľadávok nájdete v sekcii Témy.  

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: