Články

IT & systémy | Software & systémy

Ako znížiť náklady na podporu a údržbu SW

Náklady na údržbu a podporu SW aplikácií môžu predstavovať až polovicu celkových nákladov na softvér, firmy za ne platia, aj keď ich nepotrebujú


IT & systémy | Software & systémy

Skúsenosti 192 firiem z implementácie nových ERP systémov

Pri každej druhej migrácii vznikne problém, ktorý vážne naruší chod firmy. Implementácia trvá v priemere o 4 mesiace dlhšie ako sa pôvodne plánovalo a priemerné náklady dosahujú 4,6% tržieb.


IT & systémy | Software & systémy

Ako zvýšiť úspešnosť implementácie veľkých podnikových aplikácií

Menšie multifunkčné tímy zodpovedné za dodanie svojej časti aplikácie fungujú efektívnejšie, ako fázovanie projektu na procesnú analýzu, vývoj a testovanie


IT & systémy | Software & systémy

Príbeh CFO, ktorý znížil IT náklady o 50%

Finančný riaditeľ, ktorý nemal s technológiami skúsenosti, dokázal v priebehu dvoch rokov znížiť IT náklady o 52%. Potreboval k tomu sedliacky rozum, cieľavedomosť a podporu vedenia.


IT & systémy | Software & systémy

Firmy šetria desiatky percent nákladov na technickú podporu ERP systémov

Ponuky od nezávislých poskytovateľov podporných služieb môžu pomôcť vyjednať nižšiu cenu od pôvodného dodávateľa ERP systému


IT & systémy | Software & systémy

ROI pri implementácii ERP systémov (2/2)

Ak firma očakáva, že implementácia nového informačného systému prinesie sama od seba zázraky, žiadne neprinesie


IT & systémy | Software & systémy

ROI pri implementácii ERP systému (1/2)

Ako vyhodnocovať návratnosť investície do nového podnikového informačného systému


IT & systémy | Software & systémy

10 tipov pre úspešnú implementáciu SAPu

Najväčšie problémy súvisiace s nasadením nového podnikového informačného systému a odporúčania, ako predísť sklamaniu a neúspechu


IT & systémy | Software & systémy

Správa softvérového majetku si zaslúži viac pozornosti

Podiel nákladov na softvér sa v podnikových IT rozpočtoch v poslednom desaťročí zvýšil, firmy však často obstarávanie a využívanie softvéru zanedbávajú. Kvalitná správa softvérového majetku (SAM) stále nie je prioritou IT riaditeľov.


IT & systémy | Software & systémy

Férová cena za IT

Čo je primeraná cena za IT? Investujeme veľa alebo málo? Kde vlastne leží najväčší potenciál na úspory? Máme v niektorej oblasti IT využiť outsourcing?


IT & systémy | Software & systémy

Implementácia ERP systému: najčastejšie dôvody projektového zlyhania

Hlavné dôvody, ktoré spôsobujú meškanie či prekročenie nákladov na implementáciu ERP systémov súvisia najmä s nedostatočným plánovaním, komunikáciou, a s nezvládnutím prirodzeného odporu zamestnancov k zmenám.


IT & systémy | Software & systémy

Koľko peňazí sa dá ušetriť konsolidáciou tlačového prostredia?

Optimalizáciou printovej infraštruktúry môže firma znížiť náklady na tlač, kopírovanie a skenovanie až o 30%


IT & systémy | Software & systémy

56% firiem získa z nového ERP systému menej ako polovicu očakávaných benefitov

Viac ako polovica projektov presiahne rozpočet a termín implementácie. Priemerná návratnosť investície dosahuje 25 mesiacov a v štvrtine prípadov získané benefity nepokryjú ani náklady projektu


IT & systémy | Software & systémy

IT projekty sú väčším rizikom, ako si myslíte

Každý šiesty IT projekt skončí 200% prekročením rozpočtu a 70% oddialením termínu implementácie. Čím dlhšie projekt trvá, tým vyššie je riziko. Neúspešné IT projekty môžu položiť aj dobre fungujúcu firmu.


Hľadať v článkoch