IT & systémy | Software & systémy

Skúsenosti 192 firiem z implementácie nových ERP systémov

Pri každej druhej migrácii vznikne problém, ktorý vážne naruší chod firmy. Implementácia trvá v priemere o 4 mesiace dlhšie ako sa pôvodne plánovalo a priemerné náklady dosahujú 4,6% tržieb.

Spoločnosť Panorama Consulting uverejnila výsledky svojho v poradí štvrtého prieskumu o nasadzovaní podnikových informačných systémov 2014 ERP Report.

Hlavné zistenia:

  • Priemerné náklady implementácie dosahujú 4,6% ročných tržieb spoločnosti
  • 54% projektov prekročilo rozpočet, každý desiaty projekt o viac ako 50%
  • Priemerná plánovaná doba implementácia predstavuje 12,6 mesiacov, skutočná implementácia trvá v priemere 16,3 mesiacov
  • 72% projektov prekročilo termín implementácie s priemerným omeškaním 3,7 mesiacov
  • Dve tretiny projektov priniesli menej ako 50% plánovaných benefitov
  • Prevažná väčšina firiem volí on-premise riešenia; cloud / SaaS riešenia prinášajú v polovici prípadov úspory vyššie ako 40%
  • V každom druhom prípade dôjde pri migrácii k vážnemu narušeniu chodu spoločnosti

Do prieskumu sa zapojilo 192 spoločností, ktoré mali priamu skúsenosť s implementáciou nového ERP systému. Vzorka zahŕňala malé aj veľké spoločnosti. Polovica implementovaných ERP systémov mala menej ako 100 užívateľov a druhá polovica od 100 do 1 000 užívateľov.

Výsledky implementácie

63% firiem označilo výsledok projektu za úspešný a iba 16% ho označila za neúspech. To však nie celkom korešponduje s ostatnými závermi z prieskumu.

Celé dve tretiny firiem zrealizovali menej ako polovicu plánovaných benefitov z nového ERP systému, a 8% firiem sa do implementácie pustilo bez toho, aby vopred identifikovali merateľné ciele a úspory. Priemerná doba návratnosti investície dosiahla 30 mesiacov (v predchádzajúcom prieskume to bolo 25 mesiacov), a štvrtine firiem získané benefity ani nepokryli náklady.

Súvsiaci článok: ROI pri implementácii ERP systémov

Medzi najčastejšie menované benefity prechodu na celopodnikový ERP systém patrí lepšia a efektívnejšia práca s informáciami, komunikácia a menej duplikovanej práce.

Časté narušenie chodu firmy

Polovica firiem zaznamenala pri prechode na nový systém (go-live) závažné problémy, ktoré negatívne ovplyvnili jej fungovanie, ako napríklad neschopnosť vystavovať faktúry, expedovať tovar alebo urobiť finančnú závierku. Hoci ťažkosti niekedy spôsobujú aj technické problémy, za väčšinou vážnych problémov stojí nedostatočná organizácia a zle nastavené procesy.

Náklady na implementáciu

Priemerná výška nákladov na implementáciu ERP systému klesla na 4,6% tržieb, v prieskume z roku 2013 dosiahla 5,5% tržieb.

46% projektov sa podarilo zmestiť do plánovaného rozpočtu, 54% projektov rozpočet prekročilo. Medzi hlavné dôvody prekročenia nákladov patria dodatočné rozšírenie požiadaviek a neočakávané technické a organizačné problémy.

Súvisiaci článok: Firmy šetria desiatky percent nákladov na technickú podporu ERP systémov

Dĺžka projektu a dodržanie termínov

Iba niečo viac ako štvrtina projektov bola implementovaná v termíne alebo pred termínom. Zatiaľ čo firmy v priemere plánovali s dĺžkou implementácie 12,6 mesiaca, skutočná priemerná dĺžka dosiahla 16,3 mesiaca. Medzi najčastejšie dôvody prekročenia termínu patria organizačné problémy, neplánované rozšírenie požiadaviek, problémy s dátami a migráciou, a nerealistické termíny. Viac ako pätina projektov sa omeškala o viac ako 50%.

Šokujúci rozsah úprav systému

Pre mnohé spoločnosti bola nepríjemný prekvapením miera potrebných úprav v systéme. Aj keď je úprava programu v určitej miere vo väčšie prípadov nevyhnutná, štvrtina firiem musela zmeniť viac ako 25% celého programového kódu.

Hlavným dôvodom pre neplánované úpravy je nedostatočná príprava -  nielen slabo zmapované existujúce procesy, ale najmä nedostatočne zmapované zmeny a zlepšenia v procesoch. Dôkladnejšia príprava tak firme umožní vybrať riešenie, ktoré si vyžaduje menej úprav programu.

Cloud vs on-premise

85% spoločností si vybralo on-premise riešenie, ako hlavný dôvod uvádzajú nedostatok informácií o riešeniach založených na báze cloudu / SaaS a obavy z úniku citlivých informácií. Podľa skúseností spoločnosti Panorama Consulting však produkty na báze cloudu / SaaS ponúkajú dostatočne bezpečné a spoľahlivé riešenia a obavy firiem sú často neopodstatnené.

Dve tretiny firiem, ktoré sa rozhodli pre cloud, uvádzajú úsporu vyššiu ako 20%, a takmer polovica firiem úsporu vyššiu ako 40%.

Súvisiaci článok: Cloud pre slovenské IT firmy zatiaľ nie je prioritou

Dodávatelia ERP riešení

Hoci do užšieho výberu sa najčastejšie dostáva SAP, vo finále si firmy najčastejšie vyberajú Oracle (34%) a Microsoft Dynamics (20%), SAP si vybralo iba 16% firiem. Viacej informácií k najväčším dodávateľom ERP systémov môžete nájsť v špeciálnom reporte spoločnosti Panorama Consulting Clash of the ERP Titans 2014 alebo v článku Clash of the Tier II ERP Vendors.

Ďalšie články na tému ERP:

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: