IT & systémy | IT stratégia

IoT, 3D tlač a inteligentné zariadenia medzi technologickými megatrendmi

Technológie, ktoré v najbližších rokoch zásadne ovplyvnia podnikanie

Spoločnosť Gartner uverejnila 10 technologických trendov, ktoré budú mať v najbližších rokoch najväčší dopad na organizácie. Tieto technológie, z ktorých niektoré sa ešte len rodia, majú potenciál zmeniť spôsob fungovania podnikov, užívateľov alebo podnikových IT organizácií, môžu si vyžiadať rozsiahle investície alebo spôsobiť škody, ak firmy včas nezachytia ich nástup. Neznamená to, že všetkých 10 technológií je relevantných pre každú firmu, ale manažment by ich mal sledovať a v prípade potreby reagovať.

Medzi týmito top trendmi nechýba Internet vecí (Internet of Things – „IoT“) - digitálne prepojenie fyzických objektov od výrobných zariadení cez domáce spotrebiče až po automobily, ktoré dokážu vďaka zabudovaným senzorom zaznamenávať a v digitálnej podobne odosielať a prijímať dáta. IoT umožňuje podnikom optimálnejšie využívať svoje aktíva (napr. sledovať vyťaženosť vzdialených zariadení v teréne alebo potrebu doplniť kávomaty), optimalizovať fakturáciu na základe skutočného využívania zariadení zákazníkmi, či monitorovať objekty (preťaženie alebo hroziace poškodenie zariadení), prostredie (napr. počasie) alebo ľudí (napr. ich zdravotný stav).

Gartner odhaduje, že IoT vytvorí v blízkej budúcnosti trh o veľkosti stoviek miliárd USD. Napr. francúzska firma Sigfox buduje celosvetovú nízkoenergetickú telekomunikačnú sieť, ktorú prenajíma firmám s produktmi so zabudovanými čipmi a senzormi, ako sú automobily, systémy pre riadenie domácností,  stavebné zariadenia, monitoring skladových zásob atď., pričom veľkú časť siete v Európe už má vybudovanú. Viac o IoT v článku Internet vecí: prichádza ďalšia veľká vec.

Ďalšou technológiou, ktorá má potenciál vytvoriť alebo naopak ohroziť celé odvetvia, je 3D technológia (aj aditívna technológia). Celosvetový trh s 3D tlačiarňami sa v každom z rokov 2015 a 2016 zdvojnásobí a využívanie 3D technológie dosiahne za tri roky kritickú hranicu, pretože náklady na výrobu 3D zariadení rýchlo klesajú a ich industriálne využitie sa veľmi rýchlo rozširuje. Podnikom neumožňuje iba rýchlejší a lacnejší dizajn a výrobu foriem, prototypov a nových produktov, ale vďaka technologickému pokroku a klesajúcim jednotkovým nákladom aj sériovú výrobu finálnych produktov. Už v roku 2011 predstavovala sériová výroba finálnych produktov 25% z celkového trhu aditívnych technológií. 

Čítajte viac:

Najväčší dopad na svet okolo nás však budú mať podľa spoločnosti Gartner inteligentné systémy a zariadenia. Jedná sa o zariadenia, ktoré sú schopné učiť sa, prispôsobovať svoje správanie novým skúsenostiam a okoliu, a nahrádzať tak rozhodovanie a ľudskú kontrolu. Jedná sa napríklad o pokročilé roboty používané vo výrobe, virtuálnych osobných asistentov, či automobily schopné rozhodovať za vodiča (napr. automobilky a automobiloví dodávatelia už investujú miliardy do vývoja automobilov, ktoré nebudú potrebovať vodiča). Pre podniky prinesie nástup inteligentných zariadení diametrálne pokročilejšiu automatizáciu a úsporu pracovných miest. Podľa spoločnosti Gartner tieto technológie napriek tomu, že sú zo strany veľkej časti firiem považované za príliš vzdialenú budúcnosť, do roku 2020 ovplyvnia takmer polovicu pracovných miest v Spojených štátoch, či už pozitívne (uľahčia prácu) alebo negatívne (nahradia zamestnancov).

Podobne ako stroje, veľký potenciál majú aj inteligentné systémy a aplikácie, ktoré monitorujú svoje okolie a zohľadňujú ho pri svojom fungovaní. Príkladom sú IT bezpečnostné systémy, ktoré monitorujú kontext (identitu užívateľa, jeho umiestnenie, typ informácie, ku ktorej chce získať prístup, zariadenie, z ktorého sa pripája atď.) a tomu prispôsobujú stupeň ochrany podnikových dát. Napríklad užívateľom dovolia prístup, pokiaľ sa pripájajú z firemnej siete, ale prístup odmietnu, ak sa pripájajú cez verejnú wi-fi sieť.  Aplikácie môžu prispôsobiť kontextu užívateľovej požiadavky nielen úroveň bezpečnosti, ale aj formu a obsah poskytnutých dát. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: