Články

Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Maersk Group: 48 miliardová firma funguje bez rozpočtu

Dánsky konglomerát založený pred 110 rokmi uprednostnil flexibilitu pred rigídnosťou a politikárčením


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Nemeňte to číslo v pláne

Manažment robí manuálne úpravy do 75 % plánov, ktoré dostane na stôl, výsledná oficiálna verzia je často horšia, ako jednoduchý výhľad pripravený absolventom


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Pripravujete rozpočet na rok 2015? Vyhnite sa tejto chybe.

Ako sa odtrhnúť od historických čísel a postaviť realistický a ambiciózny plán


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Ako zresetovať rozpočet

Do nákladových rozpočtov sa postupom času dostane množstvo nepotrebného balastu, ktorý sa ďalej prenáša z roka na rok. Predpoklady úspešnej implementácie zero based budgetingu.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Je vaše plánovanie efektívne? Porovnajte sa.

Zistite, ako často a ako presne plánujú firmy vo vašom odvetví, koľko im trvá príprava rozpočtu a výhľadov, aké dáta pri plánovaní používajú, a ďalšie užitočné benchmarky


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Plánovanie a rozpočtovanie: kedy je načase opustiť Excel

Ak sú vám situácie popísané v tomto článku povedomé, možno prišiel čas prejsť od Excelu k špecializovaným aplikáciám pre plánovanie


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Validácia finančného plánu

Plánovaním z „opačnej strany“ je možné overiť, či plán zohľadňuje všetky dôležité externé faktory


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Finančné plánovanie v čase rýchleho rastu

Rýchlo rastúce firmy sa potýkajú so špecifikami, ktoré dávajú zabrať finančnému a kontrolingovému oddeleniu


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Activity Based Planning

Koncept ABC sa dá využiť aj pri plánovaní režijných a administratívnych nákladov. Jeho výhodou je presnejšie plánovanie, ktoré zohľadňuje očakávanú intenzitu činnosti, a zavedenie štandardizácie do riadenia režijných nákladov.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Máme presný plán. Ale čo s ním ďalej?

Drvivá väčšina firiem nie je spokojná s kvalitou svojho plánovania, väčšinou sa však nezameriavajú na tie správne parametre, ktoré majú na jeho pridanú hodnotu najväčší vplyv


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Plánovanie dopytu – najčastejšie chyby

Medzi najčastejšie chyby pri integrovanom plánovaní dopytu a výroby patrí ignorovanie historických predajných štatistík a trendov, neschopnosť odstrániť zaujatosť a politické záujmy z procesu plánovania, či zle zadefinované zloženie a zodpovednosť plánovacieho tímu


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

FVA - ako kvantifikovať pridanú hodnotu plánovania (2)

Podrobný návod, ako zanalyzovať a kvantifikovať pridanú hodnotu jednotlivých krokov v plánovacom procese.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

FVA - ako kvantifikovať pridanú hodnotu plánovania

Kvantitatívna analýza FVA – Forecast Value Added – vám umožní z procesu plánovania eliminovať činnosti, ktoré zhoršujú jeho kvalitu a presnosť. Napríklad úpravy zo strany manažmentu.


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Kvantitatívne ukazovatele pre vyhodnocovanie presnosti plánovania

Priebežné vyhodnocovanie presnosti plánovania dopytu a predaja je dôležitým predpokladom pre lepšie zosúladenie nákupu a výroby s predajom


Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Príprava 12 týždenného plánu cashflow (4)

Plánovanie peňažných tokov vo vzdialenejšej časti plánovacieho horizontu


Hľadať v článkoch