Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Pripravujete rozpočet na rok 2015? Vyhnite sa tejto chybe.

Ako sa odtrhnúť od historických čísel a postaviť realistický a ambiciózny plán

Ak práve zostavujete rozpočet na budúci rok a dostali ste plánované čísla od obchodného oddelenia, je pravdepodobné, že obsahujú tieto informácie:

Sústreďujete sa na porovnanie plánu s výsledkom za predchádzajúci rok a očakávaným predajom v tomto roku. Stali ste sa obeťou minulosti a akokoľvek sa budete snažiť, výsledný schválený  plán sa od tohto prvého návrhu asi nebude veľmi líšiť a pravdepodobne nevystihuje objektívne trhové možnosti, ktoré má vaša firma.

Ak chcete k plánovaniu zaujať konštruktívnejší prístup a uistiť sa, že ciele sú realistické, dostatočne ambiciózne a využívajú maximálny potenciál vašej firmy a trhu, odtrhnite sa od minulosti, založte budúcoročné ciele na faktoch a vytvorte si vlastný model.

V prípade plánovania tržieb to napríklad znamená zhodnotiť externé informácie a kľúčové „drivers“– očakávaný rast ekonomiky a trhu, trhový podiel, kroky konkurencie, pripravované inovácie a marketingové aktivity atď., a odhadnúť nové číslo, ktoré nebude poznačené minulosťou a vytvorí základ pre konštruktívnu diskusiu o tom, čo je možné a čo nie je možné dosiahnuť.

Napríklad:

Diskusiu o rozpočte tak nezačnete slovami: „Vyzerá to tak, že tento rok splníte plán a dosiahnete tržby 921, na budúci rok plánujete tržby 947. Plán by mohol byť ambicióznejší“ ale „Na budúci rok plánujete tržby 947, ale informácie z trhu a môj model mi hovorí, že môžete rásť dvojnásobne rýchlejšie a dosiahnuť tržby 976“. To otvára priestor pre diskusiu o objektívnych faktoroch, ktoré sú pre stanovenie cieľa relevantné. „Plánujeme zvýšenie marketingového rozpočtu a viac produktových noviniek. Trh bude rásť rýchlejšie, ako tento rok, a historicky sme tento rast vždy dokázali prekonať.“

Súvisiaci článok: Ako zresetovať rozpočet

Príspevok je založený na článku McKinsey Is your budget process stuck on last year’s numbers?

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: