Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

4.2.2015

Ročné rozpočty môžu byť efektívnejšie

(Cut and Run: How FP&A Can Shorten the Budgeting Process)

Niektoré spoločnosti menia spôsob rozpočtovania: skracujú dobu prípravy tým, že k plánovaniu pristupujú viac zvrchu (top-down) a počas plánovaného obdobia umožňujú oddeleniam a divíziám rozpočty meniť, napr. zvýšiť investície do nových príležitostí a obmedziť náklady na aktivity, ktoré sa ukazujú neperspektívne.

Článok

AFP

Controlling & Finančná analýza

Plánovanie

AJ

Registrácia