Články

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Na čo si v tomto roku posvieti Protimonopolný úrad

PMÚ začal v marci 2015 prešetrovať možnú kolúziu IT firiem vo verejnom obstarávaní, ku ktorej malo dôjsť ešte v roku 2009


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Rok po: novela zákona o ochrane osobných údajov

Novela priniesla viacero pozitívnych zmien, v niektorých praktických otázkach však neprispieva k prehľadnosti v legislatíve a k právnej istote v podnikateľskom prostredí


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Aké isté je vaše vlastníctvo nehnuteľnosti?

Zápisy v slovenskom katastri nehnuteľností nie sú chránené nevyvrátiteľnou domnienkou hodnovernosti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní: preukazovanie majetkovej účasti

Právnické osoby sa nesmú zúčastniť verejného obstarávania, pokiaľ nepreukážu svoju majetkovú štruktúru až na úroveň konečných vlastníkov - fyzických osôb kontrolujúcich min. 10 %


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Nový zákon o whistleblowingu a povinnosti zamestnávateľa

Zhrnutie princípov novej legislatívy a povinností zamestnávateľa


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Zákon o energetickej efektívnosti a nová kategorizácia podnikov

Veľké podniky majú povinnosť vykonať energetický audit aspoň raz za 4 roky alebo povinnosť energetického auditu podľa certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Novela zákona o verejnom obstarávaní v Česku

Novela prináša zásadné zmeny v otázke dodatočných prác a čiastočných hodnotiacich kritérií pri hodnotení ekonomickej výhodnosti ponúk


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Zjednodušený postup pri výkone zahraničných súdnych rozhodnutí z EÚ

Revidované nariadenie Brusel I zjednodušuje výkon rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte EÚ


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Týždeň v legislatíve (26.02 – 04.03.2015)

Vybrané novinky z legislatívy na Slovensku


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Týždeň v legislatíve (19.02. – 25.02. 2015)

Legislatívne novinky na Slovensku


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Porušenie zmluvnej povinnosti mlčanlivosti ohľadom predmetu diela

Pozor pri priamej komunikácii so subdodávateľmi bez prítomnosti zhotoviteľa, záväzok mlčanlivosti sa často vzťahuje aj na nich


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Ako postupovať v prípade neohlásenej inšpekcie PMÚ

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže poskytuje protimonopolnému úradu široké právomoci pri inšpekciách vykonávaných v priestoroch podnikateľov. Aké sú práva a povinnosti kontrolovaných subjektov?


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

E-mail a uzatváranie zmlúv

Právne účinky elektronickej komunikácie v zmluvných vzťahoch


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Napriek čestnému vyhláseniu treba mať doklady o splnení podmienok účasti “v šuflíku”

Podnikatelia by sa nemali vo verejných súťažiach spoliehať na čestné vyhlásenie, mali by mať pripravené všetky potrebné a platné doklady o splnení podmienok účasti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

PMÚ: Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní oslabia boj proti kartelom

PMÚ nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré majú zhoršiť podmienky boja proti nekalým obchodným praktikám vo verejných súťažiach


Hľadať v článkoch