Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Aké isté je vaše vlastníctvo nehnuteľnosti?

Zápisy v slovenskom katastri nehnuteľností nie sú chránené nevyvrátiteľnou domnienkou hodnovernosti

Nadobudli ste nehnuteľnosť a Vaše vlastníctvo bolo zapísané do katastra nehnuteľností. To však neznamená, že Vaše vlastnícke práva nemôžu byť v žiadnom prípade spochybnené. Zápisy v slovenskom katastri nehnuteľností totiž nie sú chránené nevyvrátiteľnou domnienkou hodnovernosti. V závislosti od konkrétnych okolností tým môže dochádzať k nie zanedbateľnej právnej neistote.

V praxi sa preto odporúča skúmať nadobúdacie tituly danej nehnuteľnosti z časového hľadiska aspoň za také obdobie, aby sa prípadne dalo odvolať na predpisy o vydržaní. Pokiaľ totiž vlastníctvo nehnuteľnosti z nejakých dôvodov neprešlo, tak ako je to zapísané v katastri, na subjekt, na ktorý je v katastri nehnuteľnosti registrované, stáva sa domnelý nadobúdateľ nehnuteľností za splnenia istých podmienok oprávneným držiteľom tejto nehnuteľnosti a môže nadobudnúť vlastníctvo vydržaním. Oprávnený držiteľ sa stáva – aj keď nenadobudol účinne vlastníctvo – v konečnom dôsledku po uplynutí desaťročnej vydržacej lehoty vlastníkom nehnuteľnosti. V praxi je preto bežné skúmať nadobúdacie tituly nehnuteľnosti aspoň desať rokov spätne od jej nadobudnutia. Alternatívne alebo paralelne k skúmaniu nadobúdacích titulov možno v istých rizikových prípadoch uvažovať aj o tzv. title insurance.

Článok bol pôvodne uverejnený v newsletteri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). Jeho autorom je JUDr. Igor Augustinič, Ph.D. zo spoločnosti bpv BRAUN PARTNERS, v prípade otázok ho môžete kontaktovať na igor.augustinic@bpv-bp.com.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: