Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku ako nástroj daňovej optimalizácie

Prerušením odpisov je napríklad možné zvýšiť základ dane a umoriť daňovú stratu, ktorá by inak prepadla

Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku je možné použiť ako nástroj daňovej optimalizácie, a to najmä v nasledujúcich situáciách:

  1. Umorenie daňovej straty, ktorá by inak prepadla – prostredníctvom prerušenia daňových odpisov je možné zvýšiť základ dane a umoriť potrebnú výšku daňovej straty.
  2. Vykázanie nižšej daňovej straty v prípade keď daňovník predpokladá nízke základy dane v najbližších zdaňovacích obdobiach – prerušením daňových odpisov je možné zabrániť vykázaniu vysokej daňovej straty, ktorú by nebolo možné efektívne umoriť v dôsledku očakávaných nízkych základov dane v budúcich zdaňovacích obdobiach.

V zmysle novely platnej od 1.1.2015, daňové odpisy nemôžu byť prerušené v dodatočnom priznaní za to zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

Novela od 1.1.2015 súčasne stanovuje ďalšie prípady, kedy je daňovník povinný prerušiť daňové odpisovanie hmotného majetku v príslušnom zdaňovacom období a to:

  1. ak daňovník nevyužíval hmotný majetok na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov,
  2. ak daňovník zmení tesne po sebe dva krát zdaňovacie obdobie.

Článok bol uverejnený v newsletteri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). Jeho autorom je Ing. Peter Ďanovský zo spoločnosti TPA Horwath, v prípade otázok ho môžete kontaktovať na peter.danovsky@tpa-horwath.sk.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: