Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

14.4.2015

Novela daňového poriadku

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Navrhuje, aby podnikatelia mali možnosť podať dodatočné daňové priznanie v lehote 15 dni po začatí daňovej kontroly, a zavádza zmeny v daňových sanckiách.

Iné

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný