OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Informácie publikované na portáli www.cfo.sk („Portál“) majú výlučne informatívny charakter, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo, nemôžu nahradiť rady a odporúčania odborníkov a nie sú teda náhradou konzultácie s tým - ktorým odborníkom.

Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za sprístupnený a uverejnený obsah, nezodpovedá ani za jeho gramatickú správnosť. Toto obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na všetkých odborných prispievateľov a partnerov Prevádzkovateľa, ktorých odborné články alebo akékoľvek iné druhy príspevkov sú uverejnené na Portáli.

Každý Užívateľ využíva Portál a jeho obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií umiestnených na Portáli ani informácií umiestnených na internetových stránkach, na ktoré Portál odkazuje. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody ani ušlý zisk, ktoré by mohli Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť alebo ktoré vznikli na základe využitia alebo implementácie týchto informácií. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za škodu, ktorá môže Užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s pripojením alebo využívaním Portálu a jeho obsahu, resp. ktorá by mohla vzniknúť či vznikla na počítači, pomocou ktorého sa Užívateľ snažil na internetové stránky vstúpiť, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za škody vzniknuté z dôvodu nefunkčnosti Portálu. V prípade nefunkčnosti stránok Portálu z technických dôvodov sa Užívateľ môže za účelom získania informácií obrátiť na Prevádzkovateľa štandardnými komunikačnými prostriedkami.

Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok Portálu a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za obsah iných webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov umiestnených na Portáli.