Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

14.4.2015

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (apríl 2015)

Menší podnikatelia, ktorí splnia podmienky (tržby < 75 000 eur, nie sú v konkurze atď.) si budú môcť uplatniť špeciálny režim, v ktorom budú platiť daň z pridanej hodnoty na výstupe až vtedy, keď prijmú platbu za dodané tovary alebo služby od svojho odberateľa. Túto skutočnosť budú musieť zreteľne a zrozumiteľne uvádzať na svojich faktúrach. Detaily sú dostupné na stránke https://lt.justice.gov.sk. Novela má byť účinná od 1.1.2016.

Článok

teraz.sk

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný