Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

14.4.2015

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely Zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Ministerstvo chce novelou presnejšie vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR a umožniť zjednodušenie nastavených procesov a zníženie administratívnej záťaže odberateľov kontrolných známok.

Iné

justice.gov.sk

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný