Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

14.4.2015

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Základ dane sa má vyjadrovať v kilogramoch, novela má znížiť administratívnu záťaž pri oznamovaní údajov o prijatých kontrolných známkach prostredníctvom informačného systému na odber KZ, a prináša aj ďalšie zmeny.

Iné

justice.gov.sk

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný