Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

14.4.2015

Novela zákona o dani z príjmov v pripomienkovom konaní

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza aj návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý má okrem iného zvýšiť daňovú motiváciu obyvateľstva investovať na kapitálovom trhu, a to oslobodením príjmu z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí časového testu 1 rok, a podporoua dlhodobého investičného sporenia u fyzických osôb do portfólia vykonávaného prostredníctvom oprávnených inštitúcií.

Iné

justice.gov.sk

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Dane

SK

Voľný