Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Je vaše plánovanie efektívne? Porovnajte sa.

Zistite, ako často a ako presne plánujú firmy vo vašom odvetví, koľko im trvá príprava rozpočtu a výhľadov, aké dáta pri plánovaní používajú, a ďalšie užitočné benchmarky

45% firiem plánuje tržby s odchýlkou menšou ako 5%. Firmy sú pri plánovaní tržieb ambiciózne – 57% udáva, že plánované tržby väčšinou nedosiahnu, zatiaľ čo iba 28% vykazuje pozitívne odchýlky.  Vyplýva to z posledného globálneho prieskumu spoločnosti Deloitte Integrated Performance Management Survey.

Údaje sa týkajú firiem s tržbami menšími ako 5 mld. USD, v prieskume sú dostupné informácie aj za väčšie firmy.

Výsledky prieskumu je možné interaktívne filtrovať podľa odvetví, veľkosti firiem a regiónov (EMEA, Amerika, Ázia). Každý podnik tak môže porovnať svoj proces plánovania a súvisiace KPI s relevantnou skupinou porovnateľných spoločností.

99% firiem pripravuje popri ročnom rozpočte aktualizované výhľady počas roka, pričom drvivá väčšina ich pripravuje na mesačnej alebo kvartálnej báze. Dvom tretinám zaberie príprava výhľadu menej ako 2 týždne.

Iba 25% podnikov pracuje s kontinuálnym plánovaním (rolling forecasts). Obdobie, ktoré kontinuálne plány pokrývajú, sa pohybuje od 3 mesiacov do viac ako 24 mesiacov, väčšina firiem pripravuje kontinuálne plány vždy na najbližších 9 – 12 mesiacov. Firmy v odvetviach s dlhým investičným horizontom, ako sieťové odvetvia, energetika či finančný sektor, pripravujú kontinuálne plány na obdobie 18, 24 a viac mesiacov. Naopak, výrobcovia či podniky v spotrebnom priemysle a maloobchode pripravujú kontinuálne plány zvyčajne na obdobie 6 až 12 mesiacov.

Súvisiaci článok: Kontinuálne plánovanie

Menej ako tretina firiem používa pri príprave výhľadov externé trhové dáta – makroekonomické predpoklady, informácie o vývoji trhu a zákazníkoch, používanie externých informácií sa však výrazne odlišuje medzi jednotlivými odvetviami. Napríklad podniky zo spotrebiteľského sektoru alebo farmaceutického priemyslu používajú trhové štatistiky v oveľa vyššej miere.

Prieskum potvrdzuje, že podniky naďalej bojujú s časovou a administratívnou náročnosťou prípravy ročných rozpočtov. Iba 15% firiem zvláda tento proces rýchlejšie ako za mesiac, väčšine trvá príprava rozpočtu 2 až 3 mesiace, a viac ako tretine neuveriteľných 4 a viac mesiacov. Pritom takmer 60% podnikov používa na prípravu plánov a rozpočtov stále MS Excel.

Ročné rozpočty idú do príliš veľkého detailu a nie sú zladené s podnikovou stratégiou. Jednou z hlavných príčin je podľa Deloitte fakt, že prípravu rozpočtov v drvivej väčšine organizácií riadi alebo zastrešuje finančné oddelenie, a jednotlivé organizačné zložky / iné oddelenia sú do jeho prípravy zapojené okrajovo (napr. iba ako poskytovatelia podkladových dát). Dôveryhodnosť a akceptáciu rozpočtov zo strany zamestnancov navyše výrazne znižujú zásahy vedenia do jeho finálnej podoby na poslednú chvíľu alebo zmeny, ktoré nezodpovedajú trhovej realite, často bez zdôvodnenia a spätnej väzby.

Všetko, čo potrebujete vedieť o plánovaní a rozpočtovaní, nájdete v téme Plánovanie na CFO.sk.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: