Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Máme presný plán. Ale čo s ním ďalej?

Drvivá väčšina firiem nie je spokojná s kvalitou svojho plánovania, väčšinou sa však nezameriavajú na tie správne parametre, ktoré majú na jeho pridanú hodnotu najväčší vplyv

80% - 90% manažérov v rámci firmy si myslí, že pri príprave rozpočtu a výhľadov trávia príliš veľa času, ktorý nezodpovedná ich pridanej hodnote. Iba polovica zástupcov finančného oddelenia si myslí, že príprava ročných rozpočtov v ich firme pridáva hodnotu, a iba pätina zvyšku firmy vníma proces plánovania ako užitočný.

Taký je výsledok prieskumu spoločnosti CEB Increasing Budget and Forecast Process Productivity medzi vedúcimi pracovními oddelení kontrolingu, plánovania a analýz.

Zatiaľ čo sa firmy pri vyhodnocovaní procesu plánovania sústreďujú predovšetkým na presnosť výsledného plánu a na jeho včasné dokončenie, máloktoré sa zaoberajú tým, či plány poskytujú manažmentu potrebné informácie, a aký nákladný a zdĺhavý je proces plánovania.

Napríklad hoci 86%  finančných oddelení považuje za dôležité, aby plány poskytovali manažmentu užitočné informácie pre rozhodovanie, iba 11%  z nich v praxi vyhodnocuje, či to tak v skutočnosti je. Finančné oddelenia kladú slabý dôraz na kvalitu podkladov, ktoré dostávajú od iných oddelení, na celkový čas potrebný na dokončenie plánu a pracovnú záťaž, ktorú plánovanie predstavuje pre zvyšok firmy.

Súvisiaci článok: FVA - ako kvantifikovať pridanú hodnotu plánovania (2)

Medzi hlavné parametre, ktoré podľa CEB pomáhajú zlepšiť proces a kvaliu plánovania, patria:

Pridaná hodnota informácií

  • Poskytuje transparentný pohľad, do ktorých aktivít a oblastí je potrebné alokovať zdroje a aký výnos firme prinesú
  • Usmerňuje pozornosť manažmentu na najdôležitejšie ukazovatele výkonnosti (KPI)
  • Stimuluje vedenie ku konštruktívnemu dialógu, aké rozhodnutia a opatrenia je potrebné vykonať

Zrozumiteľnosť a transparentnosť

  • Použitie správnej úrovne detailu
  • Existenecia presných a zrozumiteľných inštrukcií pre jednotlivé oddelenia, ako pri príprave pánu postupovať
  • Obmedzenie počtu vyjednávaní o plánovaných číslach

Presnosť a relevantnosť

  • Zreteľne poukazuje na interné a externé riziká, ktoré môžu ovplyvniť dosiahnutie plánu
  • Pri plánovaní prebieha intenzívna komunikácia s jednotlivými oddeleniami o miere rizika a neistoty v plánovaných číslach
  • Požiadavky na presnosť plánu sú individuálne prispôsobené pre rôzne oddelenia / divíziie

Procesné parametre, ako určenie termínov pre dodanie podkladov, štandardizovaný model (štruktúra) plánu a tabuľky pre poskytovanie podkladov, jasné rozdelenie zodpovednosti, za čo je zodpovedné finančné oddelenia  a za čo manažéri iných oddelení, patria k základným predpokladom, bez ktorých nie je možné efektívne plánovať. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: