Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Validácia finančného plánu

Plánovaním z „opačnej strany“ je možné overiť, či plán zohľadňuje všetky dôležité externé faktory

Príprava finančného plánu je rutinný proces. Firma používa každý rok rovnakú štruktúru plánu, analyzuje historické trendy, prehodnocuje a plánuje kľúčové predpoklady a KPI.  Výsledkom je plán, ktorý často vychádza viacej z interne stanovených cieľov a predpokladov ako z reálnej trhovej situácie. Je viac odrazom ambícií manažmentu ako trhových podmienok.

Príkladom je IKEA, ktorá tento týždeň informovala, že sa vzdáva svojho plánu zdvojnásobiť tržby do roku 2020. Tento cieľ si pritom stanovila iba pred dvomi rokmi. Zmenu zdôvodňuje pomalším oživením dopytu na trhu, ako pôvodne očakávala.  

Pri plánovaní,  najmä v dlhodobom horizonte, je potrebné overiť, či plán dáva zmysel a či berie do úvahy externé limitujúce faktory, ktoré sú často mimo kontroly manažmentu. Podobný „externý“ pohľad rozoberá aj januárový FP&A newsletter organizácie Association for Financial Professionals. Tento prístup prinúti manažment rozmýšľať nad dôležitými otázkami, na ktoré môže pri tradičnom spôsobe plánovania pozabudnúť, napríklad:

Ak sa manažment pozrie na budúci vývoj z tohto „opačného“ pohľadu, veľmi často zistí, že plánovaný rast tržieb použitý vo finančnom pláne nezodpovedá trhovej relaite, alebo na jeho dosiahnutie potrebuje urobiť / investovať oveľa viac, než s čím vo svojom pláne počíta.

Takýto „kontrolný“ plán pritom nemusí byť vôbec pripravený detailne – treba sa sústrediť iba na niekoľko kľúčových parametrov (KPI - veľkost a rast trhu, objem predaja, vývoj predajných cien a hlavných vstupov apod.) a okolo nich sústrediť diskusiu. Kým jeho príprava v Exceli zaberie jeden deň, diskusia o predpokladoch, možných scenároch a stratégii by mala vedeniu zabrať podstatne dlhší čas.

Mikael Ohlsson, predchádzajúci výkonný riaditeľ spoločnosti IKEA, podľa Financial Times  podložil ambiciózny plán tržieb otvorením 20 – 25 nových predajní ročne. V minulom roku pritom IKEA otvorila iba 5 predajní. Göran Grosskopf, prezident materskej spoločnosti Ingka Holding, ktorá zastrešuje všetky organizačné zložky firmy, tento mesiac vyhlásil: „Náš cieľ sa ukázal byť príliš agresívny. Tržby sa nevyvíjajú tak rýchlo, ako sme očakávali. Hlavným dôvodom je to, že svetová ekonomika nerastie tak, ako sme predpokladali.“

S plánom Ohlssona nesúhlasil ani 87 ročný zakladateľ spoločnosti Ingvar Kamprad, ktorý preferoval investície sústrediť viac do existujúcich predajní a rozširovania služieb, ako je donáška do domácnosti a predaj cez internet.  

Viac článkov na tému plánovania nájdete v rubrike Aktuálna téma

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: