Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie pohľadávok v spoločnosti Stock Plzeň-Božkov

Starostlivý výber zákazníkov, dôraz na platobné podmienky, kreditné riziko a kontinuálne sledovanie kvality pohľadávok umožňuje známemu českému výrobcovi liehovín pracovať s minimálnym kapitálom viazaným v pohľadávkach

Stock Plzeň-Božkov, známy český výrobca a distribútor liehovín so značkami Fernet Stock, Magister či Božkov, pracuje s dobou obratu pohľadávok 15 – 20 dní napriek tomu, že viac ako polovica jeho predaja končí v maloobchodných reťazcoch, ktoré dodávateľom štandardne platia s 30 – 45 dňovou lehotou splatnosti.

Prístup spoločnosti Stock k riadeniu pohľadávok objasnil účastníkom konferencie CFO Forum, ktorú zorganizovala 20. – 21. mája v Prahe spoločnosť EBCG, finančný riaditeľ Stock Plzeň-Božkov Pavel Mucha v rámci prezentácie venovanej problematike pracovného kapitálu.

Stock Plzeň-Božkov patrí do skupiny Stock Spirits Group, ktorá pôsobí v regióne strednej Európy a v Taliansku. V roku 2013 boli akcie Stock Spirits Group uvedené na londýnsku burzu London Stock Exchange.

Riadenie pohľadávok v spoločnosti Stock je postavené na troch princípoch.

1.  Čo najmenší počet odberateľov

Stock predáva svoje produkty na český maloobchodný trh, kde má trhový podiel 40%, a na gastronomický trh (bary a reštaurácie), kde má trhový podiel 46%. Zvlášť pri predaji na gastronomickom trhu uprednostňuje spoluprácu s národnými a regionálnymi distribútormi, ktorí produkty predávajú ďalej do tisícok prevádzok po celej krajine.

Nižší počet odberateľov sprehľadňuje riadenie pohľadávok a obchodných podmienok, znižuje súvisiace  náklady, a zároveň umožňuje spoločnosti vyberať si finančne stabilných obchodných partnerov a znižovať tak pohľadávky po lehote splatnosti: „Čím menej odberateľov, tým menej pohľadávok“ vysvetlil Pavel Mucha.

2.  Riadenie platobných podmienok a kreditného rizika

Rokovania o platobných podmienkach sú v spoločnosti Stock integrálnou súčasťou vyjednávaní s odberateľmi a kladie sa na ne rovnaký dôraz, ako na samotnú predajnú cenu. Stock ponúka odberateľom rôzne zľavy v prípade, ak faktúry uhradia načas, čím optimalizuje pomer medzi cashflow (výška pohľadávok) a ziskom (predajná cena).

Stock si vždy preveruje finančnú situáciu potenciálnych odberateľov a novým zákazníkom predáva prvých šesť mesiacov iba za platbu v hotovosti. Na základe platobnej disciplíny v tomto prechodnom období môže zákazník následne prejsť na dodávateľský úver, pričom sa mu pridelí kreditný limit, t.j. maximálna výška neuhradených faktúr, po prekročení ktorej musí odberateľ uhradiť staršie faktúry, alebo platiť v hotovosti. „Kreditné riziko a limity jednotlivých odberateľov prehodnocujeme každých 6 mesiacov,“ vysvetľuje Pavel Mucha.

Interné pravidlá spoločnosti vyžadujú, aby boli pohľadávky voči každému odberateľovi, ktorému predáva tovar na dodávateľský úver buď poistené, alebo aby si odberateľ zabezpečil bankovú záruku. Na prvý pohľad sa môže tento prístup javiť ako príliš nákladný, podľa Pavla Muchu však spolupráca so súkromnými, často menšími regionálnymi distribútormi stále predstavuje určité kreditné riziko, ktoré chce spoločnosť eliminovať.

3.  Monitorovanie a aktívne riadenie pohľadávok

Finančné oddelenie sleduje vekovú štruktúru pohľadávok na týždennej báze. Pohľadávky po splatnosti sleduje v štruktúre 7, 15, 30, 60 a >60 dní po splatnosti. V prípade, ak sú pohľadávky po splatnosti viac ako 15 dní, finančné oddelenie kontaktuje key account manažera, ktorý musí situáciu začať riešiť. Ak sa situácia nezlepší, automaticky je reportovaná manažmentu. Vedenie spoločnosti sleduje vývoj pohľadávok v zadefinovanej štruktúre na mesačnej báze. Ku koncu roka 2013 mal Stock minimum pohľadávok po splatnosti dlhšie ako 15 dní.

Spravovaniu pohľadávok sa v spoločnosti venuje jedna osoba na finančnom oddelení. „Pri obmedzenom počte odberateľov, ktorých máme, tento stav postačuje“ vysvetľuje Pavel Mucha. Zákazníkov, ktorí sú v omeškaní, kontaktuje väčšinou telefonicky, alebo o meškajúcich platbách informuje obchodných zástupcov, ktorí situáciu riešia priamo s klientom.

Súčasťou odmeňovacieho systému obchodného oddelenia je aj ukazovateľ platobnej disciplíny odberateľov – výška pohľadávok po splatnosti má vplyv na odmeny vyplácané key account manažérom a obchodným zástupcom. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: