Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: optimálna veľkosť objednávky a množstevné zľavy

Príklad, ako zohľadniť množstevné zľavy od dodávateľov vo výpočte optimálnej veľkosti objednávky

Ak dodávatelia ponúkajú množstevné zľavy pri jednorazovom odbere, je ich samozrejme pri výpočte optimálnej veľkosti objednávky („EOQ“) potrebné zohľadniť. Použime príklad o distribútorovi náhradných automobilových dielov z predchádzajúceho článku.

Pre pripomenutie distribútor nakupuje náhradné diely z centrálneho veľkoskladu výrobcu automobilov, ktoré potom predáva svojim zákazníkom – autosalónom a autoservisom. Odhaduje, že ročne bude potrebovať nakúpiť 5 200 predných svetiel, pričom predaj je relatívne vyrovnaný na úrovni cca 100 kusov týždenne. Z výpočtu sme zistili, že optimálna veľkosť objednávky na predné svetlo, ktorá vedie k najmenším celkovým nákladom spojeným s objednávaním a skladovaním, je 165 kusov. Distribútor svetlá nakupuje za 160 EUR za kus.

Centrálny veľkosklad ponúkne distribútorom nasledovné množstevné zľavy pri odbere tohto konkrétneho tovaru:

  • Pri odbere 200 ks a viac zľava 1% z ceny
  • Pri odbere 400 ks a viac zľava 2% z ceny

Aby sa distribútor mohol rozhodnúť, či zľavy využiť alebo nie, musí:

  1. Porovnať, či pri existujúcej optimálnej veľkosti objednávky má nárok na najväčšiu zľavu
  2. Ak nie, musí porovnať celkové náklady na objednávanie, skladovanie a nákup („celkové náklady“) pri doterajšej úrovni EOQ s celkovými nákladmi pri prekročení každého množstevného pásma nad EOQ.

Aktuálna optimálna veľkosť objednávky je 165 kusov, z čoho pre distribútora nevyplýva žiadna množstevná zľava. Musí teda urobiť výpočty podľa bodu 2 vyššie. Celkové náklady sa vypočítajú ako súčet nákladov na skladovanie, nákladov na objednávanie, a objemu nákupu nasledovne:

Pričom:

Q – veľkosť objednávky

H – ročné náklady na skladovanie jednej jednotky (v našom príklade 9,6 EUR na kus)

D – ročný dopyt (odhadovaný na 5 200 kusov ročne)

S – náklady na jednu objednávku (vypočítané na 25 EUR)

P – kúpna cena (160 EUR za kus)

Výpočet:

Z výpočtu je evidentné, že 2% množstevná zľava pri odbere ponúkaná centrálnym veľkoskladom je taká veľká, že preváži zvýšené náklady na skladovanie väčšieho objemu zásob. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: