Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Kedy je ten správny moment na postúpenie pohľadávky inkasnej agentúre

V závislosti na interných zdrojoch a skúsenostiach s vymáhaním je ideálne pohľadávky postupovať najneskôr 2 – 3 mesiace po lehote splatnosti, v prípade podozrivých indikátorov zhoršenej platobnej schopnosti odberateľa aj skôr.

Pri vymáhaní pohľadávok platí základné pravidlo, že čím je pohľadávka dlhšie po lehote splatnosti, tým je šanca na jej vymoženie menšia.

Napríklad podľa prieskumu americkej asociácie inkasných agentúr Commercial Collection Agency Association klesá pravdepodobnosť úspešného vymoženia pohľadávky 6 mesiacov po jej splatnosti na 50%. Prieskum je síce staršieho dátumu, rozhodujúci je však trend, na ktorý graf poukazuje.

Dôvody, pre ktoré pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky klesá, sú rôzne: finančná situácia dlžníka sa výrazne zhorší, skrachuje, ukončí podnikanie, alebo veriteľ stratí nad dlžníkom páky, ktoré mal v čase dohodnutia obchodu.

Ak spolupracujete s inkasnou agentúrou, kedy je teda ten správny moment na postúpenie pohľadávky?

Podľa Credit Research Foundation je ideálny čas na postúpenie dva mesiace po lehote splatnosti. V skutočnosti však načasovanie závisí aj od toho, aké skúsenosti a interné zdroje má firma na vymáhanie pohľadávok. Ak si napríklad prvé upomienkové telefonáty alebo e-maily zastrešujete vo vlastnej réžii, môžete si stanoviť ako štandardnú lehotu na postúpenie jeden alebo dva mesiace po lehote splatnosti potom, ako sa prvé pokusy o vymoženie pohľadávky ukážu ako neúspešné. Ideálne je, ak je postúpenie pohľadávok na inkasnú agentúru zakotvené v pláne komunikácie s dlžníkmi – príklad nájdete tu.

Čakať však dlhšie ako 90 dní už nie je vhodné, najmä ak nemáte dostatok skúseností a personál, ktorý by sa mohol o polehotné pohľadávky aktívne starať.

Súvisiaci článok: Outsourcing inkasa pohľadávok po lehote splatnosti

Okrem toho existujú indikátory, ktorá vám napovedia, že s polehotnou pohľadávkou niečo nie je v poriadku a je lepšie ju čo najskôr postúpiť inkasnej agentúre:

  • Kreditné ratingové agentúry alebo poisťovne avizujú zhoršenie platobnej schopnosti odberateľa
  • Odberateľ prepúšťa väčší počet zamestnancov, zatvára závody alebo odchádza manažment
  • Odberateľ uhradí iba časť faktúry bez zjavného dôvodu, alebo odmietnutie úhrady argumentuje evidentne neopodstatnenými dôvodmi
  • Odberateľ nereaguje na telefonáty a e-maily
  • Odberateľ sľúbi aspoň čiastočnú úhradu, ale ani tú nezrealizuje
  • Odberateľ pristúpi na splátkový kalendár, ktorý spočiatku dodržiava, ale potom prestane platiť podľa dohodnutých termínov
  • Inkasné príkazy nie je možné zrealizovať kvôli nedostatku prostriedkov na účte odberateľa, alebo banky odberateľovi zmrazia účty
  • Zistíte, že majitelia sa snažia podnik predať, alebo už došlo k zmene majiteľov
  • Noví majitelia tvrdia, že nie sú zodpovední za záväzky predchádzajúcich majiteľov
  • Zistíte, že iní dodávatelia odmietajú predávať odberateľovi na úver alebo pozastavujú dodávky

Úspešné vymáhanie pohľadávky závisí od toho, aké páky máte na odberateľa k dispozícii, ako rýchlo začnete konať, ako aj od postupného „pritvrdzovania“ v komunikácii s dlžníkom. Ak máte pocit, že odberateľ neberie vašu žiadosť na zaplatenie vážne, môže byť ten vhodný moment na postúpenie pohľadávky profesionálnej inkasnej agentúre. 

ABC-Amega je medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti riadenia a správy pohľadávok. Kancelárie má v USA, Európe a Číne. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: