Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Európski automobiloví subdodávatelia znížili od roku 2007 obrátku pracovného kapitálu o 15%

Ekonomická kríza prinútila výrobcov venovať viac pozornosti riadeniu pohľadávok, zásob a záväzkov a v priebehu šiestich rokov získali z pracovného kapitálu voľný cashflow v hodnote viac ako 10 mld. EUR

Priemerná doba obratu pracovného kapitálu najvýznamnejších európskych dodávateľov pre automobilový priemysel predstavovala na konci roku 2013 hodnotu 54 dní, čo je o 4% menej ako v roku 2012 a o 15% menej ako v roku 2007. Vyplýva to z pravidelnej analýzy spoločnosti EY „Cashon the road“.

Doba obratu pracovného kapitálu (PK) predstavuje súčet doby obratu pohľadávok a zásob mínus doba obratu záväzkov. Spoločnosti vo všeobecnosti benefitujú zo zníženia doby obratu PK, pretože tým uvoľnia kapitál viazaný v pohľadávkach a zásobách. Pracovný kapitál je považovaný za najlacnejší zdroj financovania.

Priemerná doba obratu pohľadávok európskych dodávateľov dosiahla 56 dní, doba obratu zásob 43 dní a doba obratu záväzkov 45 dní. Celkový obrat 54 dní predstavuje priemernú hodnotu, ktorá kolísala medzi jednotlivými spoločnosťami od 37 po 79 dní. Vo výpočte boli zohľadnené údaje spoločností Autoliv, Brembo, Continental, Faurecia, ElringKlinger, Georg Fischer, GKN, Grammer, Haldex, Leoni, Michelin, Nokian Tyres, Plastic Omnium, Robert Bosch, Sogefi, Trelleborg a Valeo.

V porovnaní s rokom 2007 skrátili európski dodávatelia obrátku pohľadávok o 8% a obrátku zásob o 3%, a predĺžili priemernú splatnosť voči dodávateľom o 8%. Pre uvedenie tohto čísla do perspektívy, 15% skrátenie obratu pracovného kapitálu predstavuje zhruba 12 mld. EUR voľného cashflow.

Podľa EY najväčší výrobcovia vykazujú o 10% až 30% kratšiu obrátku vďaka lepšej vyjednávacej pozícii voči obchodným partnerom a efektívnejšiemu riadeniu výrobného a dodávateľského reťazca.

Súvisiaci článok: Malé a stredné firmy viažu v pracovnom kapitáli viac prostriedkov

Relatívne menšie zlepšenie obrátky zásob v porovnaní s pohľadávkami a záväzkami je spôsobené tým, že OEM výrobcovia v posledných rokov vo väčšej miere outsourcujú vývoj, dizajn a výrobu na subdodávateľov, a zásoby sa tak presúvajú smerom od výrobcov automobilov na ich dodávateľov. Nezanedbateľný vplyv na efektívnejšie riadenie pohľadávok a záväzkov má aj rastúca koncentrácia a veľkosť najväčších dodávateľov prvej úrovne (Tier 1), čo im umožňuje lepšie využívať svoju vyjednávaciu pozíciu.

Súvisiaci článok: Koncentrácia dodávateľov ohrozuje globálne odvetvia

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: