Stratégia & Financovanie | Reštrukturalizácie

Tesco čakajú zmeny, môžu sa dotknúť strednej Európy

Tesco musí zachraňovať reputáciu a upadajúcu pozíciu na domácom trhu, nové vedenie prehodnocuje stratégiu

Britské Tesco čelí problémom kvôli zhoršujúcim sa hospodárskym výsledkom na domácom trhu vo Veľkej Británii a škandálu súvisiacemu s chybami v účtovníctve, ktoré sa ukázali rozsiahlejšie, ako sa javilo pri prvotnom odhalení problému. Nepriaznivá situácia vyústila do zhoršenia ratingu, poklesu cien akcií, výmeny výkonného vedenia a rezignácie predsedu správnej rady Richarda Broadbenta.

Čerstvo vynovené vedenie na čele s novým CEO Davom Lewisom a novým CFO Alanom Stewartom čaká veľmi náročná úloha oživiť upadajúci domáci biznis, zabezpečiť likviditu pri pretrvávajúcom poklese tržieb, marží a vysokom zadlžení, a obnoviť stratenú dôveru investorov. Tržby skupiny klesli v prvom polroku finančného roka 2014/15 o 4,6% a prevádzkový zisk o 41%. Nové vedenie bude prehodnocovať stratégiu skupiny, z čoho môžu vypadnúť očakávané aj neočakávané rozhodnutia, ktoré sa môžu dotknúť aj stredoeurópskych prevádzok.

Morgan Stanley špekuluje o tom, či nakoniec Tesco nepristúpi k odpredajú niektorých svojich zahraničných aktív a výťažok investuje do reštrukturalizácie na britskom trhu. Európska divízia (bez Veľkej Británie), ktorá zahŕňa prevádzky v Česku, Poľsku, Maďarsku, Írsku, Turecku a na Slovensku, vykázala za prvý polrok aktuálneho finančného roka 1,6%-ný pokles tržieb na 4,8 mld. GBP (9,1% pokles po zarátaní vplyvu zmien menových kurzov). Tržby klesli vo všetkých krajinách V4 napriek tomu, že celkový maloobchodný trh v nich tento rok rastie. Prevádzková marža vzrástla na 1,73% z 1,19% v predcházajúcom roku, napriek tomu je najnižšia v celej skupine: európska divízia predstavuje 14% celkových tržieb skupiny, ale iba 8% prevádzkového zisku. 

Úvahy o odpredaji zahraničných aktív sú však zo strany Morgan Stanley iba špekuláciami. Iní investiční bankári zase tipujú, že Tesco by mohlo posilniť svoju súvahu odpredajom prevádzok v Thajsku alebo Tesco Banky, alebo ich uvedením na burzu. 

Pripomeňme, že Tesco v nedávnej minulosti neváhalo napriek veľkým stratám odísť z amerického a čínskeho trhu, a nový CEO nebude váhať prijať agresívne opatrenia, ktoré mu umožnia rýchlo demonštrovať jeho pridanú hodnotu. Na rad môžu prísť personálne zmeny vo vedení jednotlivých divízií a národných prevádzok, zmena v obchodnej stratégii, obchodných formátov či dodávateľských vzťahov. Agentúra Moody’s, ktorá včera Tescu znížila rating o jeden stupeň upozorňuje, že ak manažment nezačne rýchlo konať, aby stabilizoval zhoršujúcu sa situáciu na domácom trhu, Tescu hrozí, že príde o investičný rating.

Moody’s znížila rating Tesca na Baa3 z Baa2, nakoľko očakáva zhoršenie ziskovosti na domácom trhu, pokračujúci pokles tržieb kvôli nástupu diskontov, cenovej konkurencii s hlavnými konkurentmi a zmenám v správaní spotrebiteľov, a zvýšenie zadlženia zo 4,1 x dlh/EBITDA na konci finančného roku 2014 na 5,0 x na konci roku 2015. Kým v prvom polroku 2014 vykázalo Tesco prevádzkovú maržu na domácom trhu 5,2%, v tomto roku klesla na 2,3%.

Moody’s však vyzdvihuje silné stránky skupiny, ktorými sú silná trhová pozícia na domácom trhu, kde má najväčší trhový podiel, vedúce postavenie v segmente online predaja a convenience obchodných formátov, a relatívne dobrú geografickú diverzifikáciu mimo britského trhu. Tesco stále vykazuje solídnu likviditu, tento rok okreše investície o tretinu a dividendy o 75% . Za prvý polrok vykázalo pozitívny prevádzkový cashflow vo výške 1,24 mld. eur.

Tesco odhalilo nadhodnocovanie ziskov, ktoré siaha pred rok 2013

Predseda správnej rady britského maloobchodného reťazca Tesco Richard Broadbent oznámil svoju rezignáciu po tom, ako sa ukázalo, že spoločnosť nadhodnocovala zisky už dlhší čas. Informovali o tom agentúra Bloomberg a server BBC. 

Chybné vykazovanie sa týkalo príjmov, ktoré TESCO inkasuje od svojich dodávateľov. 

Súvisiaci článok: TESCO odhalilo chybu v časových rozlíšeniach za 250 mil. GBP

Najväčšia maloobchodná sieť v Británii sa dostala do problémov pred niekoľkými týždňami po tom, ako priznala, že jej predbežný zisk za 1. polrok finančného roka 2014/2015 bol v dôsledku účtovnej chyby nadhodnotený o 250 miliónov libier (316,1 milióna eur). Spoločnosť následne požiadala o pomoc audítorskú firmu Deloitte a podľa záverov audítora k nadhodnocovaniu zisku dochádzalo aj predtým. Chyby v účtovníctve sa týkajú iba maloobchodného segmentu vo Veľkej Británii a neboli identifikované v ostatných krajinách.

Podľa Deloitte bol zisk za 1. polrok súčasného finančného roka (skončil sa 23. augusta) nadhodnotený o 118 miliónov libier, no v predchádzajúcom obchodnom roku to bolo o 70 miliónov a predtým o 75 miliónov libier. Spolu to predstavuje nadhodnotenie zisku spoločnosti o 263 miliónov libier.

Zdroje: Tesco, TASR, Portfolio.hu, Moody's, Financial Times 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: