Články

Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Volkswagen transformuje svoj dodávateľský reťazec

Automobilka Volkswagen Group pozvala do Wolsfburgu vybraných dodávateľov, aby im predstavila svoj nový program Future Automotive Supply Tracks - „FAST“. Heslom dňa sú inovácie, spolupráca a globalizácia.


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Využitie analýzy dát na optimalizáciu distribučných systémov

Prepojením nových analytických aplikácií s množstvom existujúcich podnikových dát môžu spoločnosti znížiť svoje distribučné náklady o 10 % - 20 %


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Integrované plánovanie vo výrobných spoločnostiach

Tento článok je určený pre tých, ktorí chcú znížiť náklady a eliminovať chaos vo svojom hodnotovom reťazci, znížiť zásoby, zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu a trhový podiel


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Nočná mora výrobných spoločností: plánovanie

Plán predaja ako cieľ pre obchodné oddelenie je jedna vec, nákup a výroba sa musí riadiť spoľahlivejšími informáciami


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Využitie SaaS na zlepšenie kontroly distribučného reťazca

Philips a Panasonic implementovali aplikácie na báze cloudu, ktoré im umožnili zlepšiť kontrolu nad reklamáciami a znížiť náklady na ich vybavenie


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Ferrari investuje do integrovaného plánovania predaja a výroby

Aplikácia určená pre lepšiu koordináciu nákupu a výroby s predajom má automobilke pomôcť zvýšiť efektívnosť celého dodávateľského a výrobného reťazca o 40%


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Hodnotenie a rating dodávateľov (4) – príklad výrobnej spoločnosti

Ratingový systém dodávateľov, ktorý používa výrobca FMCG produktov


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Hodnotenie a rating dodávateľov (3) – používanie v praxi

Ako hodnotiť dodávateľov pomocou ratingových modelov, komunikovať spätnú väzbu a transformovať hodnotenie do reálnej obchodnej spolupráce


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Hodnotenie a rating dodávateľov (2) – príprava a implementácia

Už len samotné zavedenie ratingového systému má pozitívny efekt na zvýšenie snahy a motivácie dodávateľov, dôležité je zvoliť správne parametre a získať akceptáciu zo strany dodávateľov


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Hodnotenie a rating dodávateľov – príklad z praxe

Program ratingu dodávateľov pomáha spoločnosti vyrábajúcej priemyselné technológie identifikovať tých najlepších dodávateľov, zlepšovať ich výkonnosť a deliť sa s nimi o dosiahnuté výsledky a nové obchodné príležitosti


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Koncentrácia dodávateľov ohrozuje globálne odvetvia

Globálny automobilový priemysel je závislý na 10 megadodávateľoch, high-tech odvetvie stojí na 4 veľkých hráčoch s výrobnými závodmi koncentrovanými do 4 krajín


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Ako byť o krok vpred pred dodávateľmi a nepreplácať (2)

Zohľadnenie zmien v cenách komodít v dodávateľských zmluvách – krok za krokom


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Ako byť o krok vpred pred dodávateľmi a nepreplácať

Ak si nákupcovia myslia, že sú voči dodávateľom v silnejšej pozícii, môžu sa mýliť a vďaka obrovskej informačnej disparite môžu ťahať za kratší koniec


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

BuyIn: spoločný nákup prinesie rivalom miliardové úspory

Spoločný podnik operátorov Deutsche Telekom a Orange pre nákup a obstarávanie poukazuje na rastúci trend spájania konkurentov a hľadania spoločných úspor


Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

CFO a dodávateľský reťazec: dovidenia o mesiac

V najprogresívnejších spoločnostiach sa finančné riadenie dodávateľského reťazca nekončí pri pravidelnom mesačnom vyhodnotení ukazovateľov za predchádzajúce obdobie


Hľadať v článkoch