Články

Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Cez novú pobočku Bank of China v Nemecku môžu európske podniky platiť v jüanoch

Nemecké platby v jüanoch za deväť mesiacov tohto roka vzrástli medziročne o 273 %, platba priamo v čínskej mene je výhodnejšia


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Čína schválila priame obchodovanie medzi jüanom a eurom

Čínska mena tak bude priamo zameniteľná za euro na medzibankovom devízovom trhu


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Problémy s EMIR: EÚ bojuje s nejednotnou definíciou menového forwardu

O definícii menového forwardu a jeho zahrnutí alebo nezarhnutí pod legislatívu EMIR sa rozhodne zrejme až na konci leta


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Vybudovanie treasury aktivít v decentralizovanej skupine

Reálna prípadová štúdia demonštruje proces centralizácie finančných procesov a treasury aktivít v skupine šiestich dcérskych spoločností vlastnenej private equity, v ktorej boli prioritami cashflow, finančné riziká a riadenie úverových kovenantov.


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

SEPA: nové príležitosti v oblasti centralizácie platieb

SEPA zjednoduší centralizáciu platobného styku v rámci skupiny a realizáciu platieb a inkás z jedného účtu v mene ostatných spoločností v skupine.


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Čo (ne)vieme o kurzovom riziku

Napriek vstupu Slovenska do Eurozóny je veľká časť slovenských firiem stále priamo alebo nepriamo vystavená kurzovému riziku. Zmeny kurzov ovplyvňujú hospodárenie firmy viacerými spôsobmi, o ktorých firmy často krát nevedia. Je užitočné mať o nich prehľad.


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Globálne trendy v riadení treasury

Finančná kríza zmenila pohľad firiem na prioritné oblasti v riadení treasury. Hlavnou prioritou sa stalo riadenie a plánovanie cashflow a riadenie finančných rizík. Firmy upúšťajú od špekulatívneho prístupu zameraného na krátkodobý zisk a ich hlavným cieľom je eliminácia podnikateľských rizík.


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Prechodom na renminbi môžu európski dovozcovia z Číny ušetriť 3% až 5%

Podiel platieb v renminbi v medzinárodnom obchode prudko rastie. Dovozcovia z Číny môžu prechodom na platby v čínskej mene podstatne ušetriť.


Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Význam treasury aktivít vo finančnom riadení

Plnohodnotné riadenie treasury aktivít je typické pre veľké medzinárodné spoločnosti. Menšie firmy však musia v záujme dlhodobej finančnej stability najdôležitejšie funkcie treasury integrovať do svojho finančného riadenia.


Hľadať v článkoch