Články

Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Ako otestovať likviditu podniku

Zistite, ako by v hodnotení likvidity obstála vaša firma


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Prechodné obdobie na SEPA migráciu v EU bolo opodstatnené

Slovensko ako jedna z mála krajín dosiahla už v januári úplný prechod na SEPA úhrady, naopak podiel SEPA inkás na inkasných transakciách predstavoval u nás 0%. Nemecko a Rakúsko patria medzi krajiny s najpomalšou migráciou.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

EK navrhuje odloženie termínu na prechod na SEPA o 6 mesiacov

Vzhľadom na pomalú implementáciu nových štandardov platobného styku SEPA medzi podnikmi v Európe navrhuje Európska komisia posunutie termínu na 1.8.2014. Banky a ECB sa obávajú, že zmena spôsobí letargiu a zbytočné problémy.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Plánovanie cashflow? Stále problém.

55% veľkých firiem plánuje cashflow s odchýlkou väčšou ako 25%. Spoľahlivé plánovanie peňažných tokov pritom uľahčuje rozhodovanie o investíciách, znižuje potrebu čerpania úverov, a poskytuje viac priestoru na využívanie dodávateľských zliav.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Finančné riadenie pre podnikateľov (3) - cashflow

Zisk na papieri má hodnotu až vtedy, keď sú peniaze na účte. Firmu treba riadiť najprv na základe cashflow, až potom na základe ziskovosti.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Cash pooling

Hlavným prínosom cash poolingu je zníženie úrokových nákladov pri započítavaní aktívnych a pasívnych zostatkov na účtoch, cash pooling má však aj ďalšie výhody


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

SEPA úhrada a inkaso: dnes novinka, zajtra štandard

Informácie o jednotnej oblasti platieb v eurách a o platobných príkazoch SEPA úhrada a SEPA inkaso


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

O pridelenie SEPA identifikátora príjemcu inkás treba požiadať NBS

Nová európska regulácia platobného styku SEPA vyžaduje, aby firmy využívajúce bezhotovostné inkasné príkazy požiadali o pridelenie nového identifikátora príjemcov inkás. Registráciu identifikátorov vykonáva Národná banka Slovenska, zatiaľ sa ich pridelilo 119.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Otestujte sa: viete plánovať cashflow?

Krátky praktický test preverí, či rozumiete základným princípom tvorby cashflow


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Príprava 12 týždenného plánu cashflow (1)

Firmy s napätou finančnou situáciou alebo spoločnosti v reštrukturalizácii potrebujú detailné informácie o očakávanom vývoji likvidity a výške disponibilnej hotovosti. V takých situáciách je týždenný plán cashflow neoceniteľnou pomôckou.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Zľavy za predčasnú úhradu faktúr ponúkajú odberateľom vysokú návratnosť

Zľavy za predčasnú úhradu dodávateľských faktúr môžu odberateľom so silným cashflow priniesť vysokú návratnosť investovaného kapitálu.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Slovenským firmám robí najväčšie starosti udržanie cashflow

Najväčším problémom, ktorý ohrozuje ziskovosť firiem v roku 2013, je zabezpečenie dostatočnej úrovne cashflow. Za kľúčový ho považuje takmer polovica slovenských firiem.v


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Zostáva 225 dní: kľúčové opatrenia k úspešnej SEPA migrácii

Prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré musia firmy vykonať, aby zosúladili svoj platobný styk s novou európskou legislatívou SEPA.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Čo potrebujete vedieť o SEPA

Od 1. februára 2014 musia všetky podniky na Slovensku prejsť na pravidlá a štandardy bezhotovostného platobného styku, ktoré definuje nová európska legislatíva SEPA. Prečítajte si, čo to pre vás znamená a aké požiadavky a príležitosti SEPA prináša.


Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

11 tipov, ako zlepšiť cashflow v čase krízy

V čase hospodárskej recesie sa dostáva do popredia riadenie cashflow a snaha zabezpečiť vo firme dostatočnú likviditu. Prečítajte si o opatreniach, ktoré vám pomôžu udržateľným spôsobom zlepšiť cashflow.


Hľadať v článkoch