Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Prechodné obdobie na SEPA migráciu v EU bolo opodstatnené

Slovensko ako jedna z mála krajín dosiahla už v januári úplný prechod na SEPA úhrady, naopak podiel SEPA inkás na inkasných transakciách predstavoval u nás 0%. Nemecko a Rakúsko patria medzi krajiny s najpomalšou migráciou.

Štatistiky Európskej centrálnej banky za január 2014 potvrdzujú, že firmy neboli pripravené na prechod k SEPA. Iba 83% všetkých úhrad (credit transfer) a 60% inkás (direct debit) v rámci Eurozóny bolo v januári realizovaných v podobe SEPA štandardov. Z tohto pohľadu sa zriadenie prechodného obdobia na migráciu k SEPA zo strany EK (predĺženie do 1. augusta 2014) zdá byť opodstatnené.

Podľa NBS prechodné obdobie poskytuje poskytovateľom platobných služieb (banky, platobné inštitúcie, Štátna pokladnica) možnosť súčasne poskytovať domáce platobné nástroje a SEPA platobné nástroje. Počas obdobia šiestich mesiacov tak môžu prípadne koexistovať dve schémy pre úhrady a dve schémy pre inkasá. Keďže sa nemení konečný termín prechodu na SEPA (1.2.2014), je na rozhodnutí poskytovateľov platobných služieb v jednotlivých krajinách eurozóny či poskytnuté prechodné obdobie využijú alebo nie. 

Bude zaujímavé pozrieť si štatistiky ECB za február, pretože s približovaním sa hraničného termínu (1.2.2014) tesne pred vyhlásením EK o odsunutí termínu sa tempo migrácie zrýchľovalo. Naopak, po tomto oznámení zazneli zo strany viacerých bánk znepokojivé upozornenia, že odloženie termínu povedie k laxnejšiemu prístupu firiem k migrácii.

Medzi najmenej pripravené krajiny patrili pri SEPA úhradách v Januári Nemecko, Taliansko a Írsko (okolo 60%), ale aj Rakúsko (66%). Naopak, Fínsko a Slovensko  dosiahli 100%, t.j. všetky platby boli realizované podľa nového štandardu.

Naopak pri inkase bolo Slovensko na chvoste rebríčka – podiel SEPA inkás na všetkých inkasných transakciách predstavoval 0%, podobne ako na Cypre. Nemecko dosiahlo 29%.

Lotyšsko, ktoré sa k Eurozóne pričlenilo 1. januára 2014, má na prechod k SEPA stanovený termín 1. januára 2015.  Belgicko a Írsko predĺžilo svoj termín na prechod k SEPA na 1. apríl 2014. Prehľad migrácie k SEPA podľa jednotlivých krajín môžete nájsť na stránke ECB tu

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: