Články

Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Zobrazovanie KPI pomocou dashboardového grafu

Vizuálne prehľadné porovnanie dosiahnutých a plánovaných hodnôt KPI plus šablóna v MS Excel


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Používanie Waterfall grafu s prechodom do záporných hodnôt

Vodopádový graf je veľmi užitočný na vizuálne zobrazenie zmien, ak však prechádza do alebo zo záporných hodnôt, nie je jednoduché ho pripraviť. Šablóna v MS Excel.


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: ako udržiavať kalkulácie prehľadné a zrozumiteľné

Zjednodušovanie kalkulácií šetrí čas iba raz - pri príprave. Pri kontrole alebo opakovanom použití však komplikuje život autorovi aj ostatným užívateľom.


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: odhaľovanie záludností a chybných vzorcov v bunkách

Excel ponúka niekoľko nástrojov na odhalenie chybných, nekonzistentných alebo chýbajúcich vzorcov v bunkách bez toho, aby užívateľ musel prácne kontrolovať každú bunku zvlášť


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: Využitie podmieneného formátovania na lepšiu vizualizáciu údajov

Zvýraznenie najväčšej a najmenšej hodnoty v tabuľke, riadku s najvyššími tržbami alebo použitie odtieňov farieb na zvýraznenie rozdielov pomocou podmieneného formátovania


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: keď nulové hodnoty kazia grafy

Rýchly spôsob, ako sa vyhnúť zobrazovaniu nulových hodnôt v grafoch.


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Rozdeľovanie textu v MS Excel

Nepohodlné rozdeľovanie dát z exportovaných súborov je možné urýchliť jednoduchými textovými funkciami


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: pozor na nulové hodnoty pri štatistických funkciách

Funkcie pre výpočet priemerných hodnôt vyhodnocujú inak prázdne bunky, a inak nulové hodnoty, čo môže výrazne skresliť požadovaný výsledok


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Tipy pre používanie Excelu pri finančnej analýze a modelovaní

Niekoľko praktických odporúčaní, ktoré uľahčia každodennú prácu s MS Excel


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Ako analyzovať a plánovať sezónne údaje

Jednoduchý spôsob, ako vypočítať sezónny index, očistiť údaje od sezónnosti a pripraviť plán, ktorý zohľadňuje śezónnosť


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Využitie regresie na plánovanie čiastočne variabilných nákladov

Náklady, ktoré nie sú ani úplne fixné, ani úplne variabilné, je možné jednoduchým spôsobom odhadnúť pomocou regresie


Controlling & Finančná analýza | MS Excel

Užitočné klávesové skratky v MS Excel

Ak trávite denne hodiny počítaním a modelovaním v MS Excel, je užitočné poznať klávesové skratky, ktoré vám uľahčia život a výrazne urýchlia vašu prácu.


Hľadať v článkoch