Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: keď nulové hodnoty kazia grafy

Rýchly spôsob, ako sa vyhnúť zobrazovaniu nulových hodnôt v grafoch.

Grafy v MS Excel niekedy „kazia“ nulové zdrojové hodnoty. K tejto situácii dochádza napríklad vtedy, ak sú dáta roztrúsené v jednotlivých pracovných hárkoch a zosumarizujeme ich do jednej prehľadnej tabuľky, aby sme mohli ľahšie pripraviť graf. V prípade, ak v zdrojových hárkoch nie sú doplnené aktuálne dáta, napr. tržby od júna do konca roka 2014, čiara v grafe náhle spadne na nulovú úroveň, a to aj v prípade, ak bunka, z ktorej ťaháme dáta do sumárnej tabuľky, neobsahuje žiadnu hodnotu, t.j. je prázdna:

Riešením je prispôsobiť vzorec v sumárnej tabuľke tak, aby v prípade, ak bunka v zdrojovom hárku neobsahuje žiadne dáta (resp. obsahuje nulu), ukázala chybu #N/A. Pomôže nám funkcia NA () v kombinácii s funkciou IF, ako je uvedené na obrázku nižšie. Graf potom hodnoty #N/A zo sumárnej tabuľke neberie do úvahy:

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: