Controlling & Finančná analýza | Kalkulácie a cenotvorba

Promotion v FMCG: firmy posadnuté objemom, zabúdajú na zisk

Pri výbere SKU a výšky zľavy berie cenovú elasticitu do úvahy menej ako pätina firiem, polovica firiem vstupuje do promo akcií bez poriadne zadefinovaného cieľa

Najnovšie články zo sekcií


Controlling & Finančná analýza

 1. Promotion v FMCG: firmy posadnuté objemom, zabúdajú na zisk
 2. Cenové vojny (2)
 3. Ako nepodľahnúť v cenovej vojne s konkurenciou (1)
 4. Mondelēz ušetrí na režijných nákladoch 2 % tržieb
 5. Maersk Group: 48 miliardová firma funguje bez rozpočtu
 6. Máte problém zvýšiť ceny? Vitajte v klube.

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

 1. Na čo si v tomto roku posvieti Protimonopolný úrad
 2. Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku ako nástroj daňovej optimalizácie
 3. Rok po: novela zákona o ochrane osobných údajov
 4. Aké isté je vaše vlastníctvo nehnuteľnosti?
 5. Nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní: preukazovanie majetkovej účasti
 6. Novela postupov účtovania pre podnikateľov

Treasury & Riadenie rizík

 1. Volkswagen transformuje svoj dodávateľský reťazec
 2. Infraštruktúra a stavebníctvo: nový kontrakt zvyšuje riziko defaultu
 3. Využitie analýzy dát na optimalizáciu distribučných systémov
 4. Integrované plánovanie vo výrobných spoločnostiach
 5. Nočná mora výrobných spoločností: plánovanie
 6. Dátumy, ktoré treba sledovať: 22. a 25. januára

HR & Finančné oddelenie

 1. Ako nevychovať nenahraditeľného zamestnanca
 2. Nemecká minimálna mzda sa vzťahuje aj na slovenských zamestnancov pracujúcich v Nemecku
 3. Návrh novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2015
 4. Pripomíname: povinnosti zamestnávateľa od 1. 1. 2015 v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou
 5. Ako zvládnuť neočakávanú prezentáciu
 6. Prehliadky lekára zabezpečujú zamestnávatelia len pri rizikových prácach

Stratégia & Financovanie

 1. Prehľad investícií a akvizícií na Slovensku 3/2015
 2. Ako ustrážiť investície do zákazníckeho servisu
 3. Že ešte nie sme čínska firma? Trochu trpezlivosti a všetko bude inak.
 4. Slovenským startupom svitá na lepšie časy, vláda pripravuje stimuly
 5. Európa 2.0: šednúci svet
 6. M&A v regióne SVE poznačila ukrajinská kríza, vyhliadky sa zlepšujú

Makro & Odvetvia

 1. Predstavuje Grexit hrozbu pre eurozónu a Slovensko?
 2. Výhľad vývoja slovenskej ekonomiky na roky 2015 - 2016
 3. Efektívnosť procesov verejného obstarávania klesá
 4. Automobiloví subdodávatelia: ste na tej správnej lodi?
 5. COMMERZBANK: Oslabenie eura môže vyvolať menovú vojnu
 6. Európsky oceliarsky trh môžu ohroziť ruské firmy