Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

2.4.2015

Informácia FR SR - zmeny v postupoch účtovania a účtovnej osnove

Informácia Finančného riaditeľstva SR o novele opatrenia MF SR z 3.12.2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Článok

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Účtovníctvo & Finančné výkazy

SK

Voľný