Partneri

Sú riaditelia financií, IT a HR vašou cieľovou skupinou?

Využite bezplatnú možnosť prezentovať vaše odborné skúsenosti na portáli CFO.sk. Primárnou cieľovou skupinou portálu sú: 

 • Finanční riaditelia
 • Stredný finančný manažment (vedúci kontrolingu, účtovníctva, daní, treasury apod.)

Okrem riadenia financií portál obsahovo pokrýva aj riadenie HR, IT a nákupu, ktoré často spadajú pod kompetenciu finančného riaditeľa.

Prezentácia na portáli CFO.sk je vhodná predovšetkým pre:

 • Audítorské, účtovné a daňové poradenské firmy
 • Konzultačné spoločnosti (M&A, management consulting)
 • Firmy poskytujúce outsourcing v oblasti financií, IT, HR a nákupu
 • Banky, poisťovne, leasingové a faktoringové spoločnosti
 • Poskytovateľov IT riešení a služieb
 • Poskytovateľov odborného vzdelávania a školení
 • Personálne agentúry
 • Organizátorov konferencií v oblasti finančného manažmentu

Ako partneri môžete na portáli bezplatne umiestniť Váš odborný príspevok a tým posilniť povedomie o Vašej značke. Forma spolupráce môže byť nasledovná:

 • Odborné články a recenzie
 • Štúdie a analýzy
 • Makroekonomické, trhové a odvetvové analýzy
 • Prieskumy
 • Prípadové štúdie
 • Monitoring (krátke správy) v rýchlo sa meniacich oblastiach (legislatíva, dane, účtovníctvo a pod.)
 • Informácie o pripravovaných školeniach, seminároch a konferenciách
 • Iný spôsob spolupráce podľa dohody

Aby sme zabezpečili odbornosť a nestrannosť obsahu na portáli CFO.sk, požadujeme, aby všetky príspevky spĺňali nasledovné podmienky:

 • Musia mať odborný charakter a pridanú hodnotu pre čitateľa
 • Nemali by priamo ani nepriamo propagovať služby či produkty. V príspevkoch môže byť uvedený autor, kontakt a prípadne krátky popis spoločnosti.

V prípade záujmu o spoluprácu nám prosím napíšte na e-mailovú adresu cfo@cfo.sk.


Pripravujeme

V krátkej dobe plánujeme spustiť sekciu Diskusie, ktorej cieľom bude podporiť zdieľanie skúsenosti medzi CFO a odborníkmi v oblasti finančného riadenia. Do tejto diskusie budete môcť ako odborní partneri vstupovať a nadväzovať personálne kontakty, ktoré môžete neskôr pretaviť od obchodnej spolupráce.