Články

Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Mondelēz ušetrí na režijných nákladoch 2 % tržieb

Potravinársky koncern ušetrí 700 mil. USD tým, že resetuje nákladové rozpočty podporných aktivít


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

CEB: režijné náklady sa správajú inak, ako v minulosti

Podporné oddelenia dnes trávia oveľa viac času špecifickými aktivitami s vyššou pridanou hodnotou a nákladnou podporou zvyšku organizácie, čo má významný vplyv na ich náklady


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Koľko nás v skutočnosti stoja reklamácie a vrátený tovar

Skutočné náklady sú podstatne vyššie, ako to, čo vidíme vo výkazoch


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Úspory sa počítajú, až keď sú na účte

Väčšina organizácií považuje úspory za dosiahnuté v momente, keď je zmluva s dodávateľom podpísaná, 40% z nich sa však do výsledovky nikdy nedostane


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Koho zaujíma nákup náhradných dielov, opráv a údržby?

Ako dostať nákup náhradných dielov, služieb a materiálov pre opravy a údržbu pod kontrolu


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Od podpisu výhodnej zmluvy je k skutočnej úspore ďaleko

Z výhodnejších podmienok dohodnutých s dodávateľom sa do zisku premietne v priemere iba jedna štvrtina


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Potravinársky gigant použije na zníženie nákladov zero based budgeting

Mondeléz International, výrobca značiel Milka a LU, chce na radikálne zvýšenie prevádzkovej efektívnosti použiť prístup, ktorý úspešne použila private equity firma 3G Capital v spoločnostiach Burger King, Heinz a AB InBev


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (4)

Time-Driven Activity Based Costing (TDABC) umožňuje lepšie podchytiť rozdielnosti v nákladoch na vykonávané činnosti, preklenúť problémy súvisiace s jedným nákladovým faktorom, a identifikovať priestor pre úsporu a optimalizáciu kapacít


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (3)

Princíp ABC metódy s ilustračným príkladom


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (2)

ABC má zmysel iba vtedy, ak získané benefity prevážia náklady na implementáciu a prevádzkovanie, a ak je o jeho pridanej hodnote presvedčený manažment


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Štruktúra nákladov a jej vplyv na výkonnosť firmy

Podiel fixných nákladov na tržbách ovplyvňuje dlhodobú finančnú výkonnosť spoločnosti. Medzi firmami v rámci toho istého odvetvia existujú veľké rozdiely vo výške režijných nákladov, čo vplýva na ich dlhodobú konkurencieschopnosť.


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (1)

Správna alokácia režijných nákladov môže radikálne zmeniť pohľad na ziskovosť jednotlivých produktov a zákazníkov a umožní vedeniu prijímať správne rozhodnutia


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Nástroje na optimalizáciu organizačnej štruktúry a osobných nákladov

Praktické metódy, ako zefektívniť organizačnú štruktúru a rozdelenie zodpovedností v rámci firmy


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Znižovanie nákladov: predtým, ako začnete

Pri projektoch, ktorých cieľom je zníženie nákladov, je základným predpokladom úspechu konsenzus zo strany najvyššieho vedenia týkajúci sa cieľov a rozsahu projektu, a jeho aktívna podpora.


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Ročné rozpočty – prekážka udržateľného znižovania nákladov?

Tradičný spôsob prípravy ročných rozpočtov – ktoré sú sami o sebe terčom veľkej kritiky – má v sebe zakomponovaný mechanizmus, ktorý podporuje neprimerané zvyšovanie nákladov


Hľadať v článkoch