HR & Finančné oddelenie | Pracovné právo

Nemecká minimálna mzda sa vzťahuje aj na slovenských zamestnancov pracujúcich v Nemecku

Dočasné oslobodenie od zákona sa nevzťahuje na kamiónovú dopravu, ktorá nakladá alebo vykladá tovar na území Nemecka, ani na vyslaných zamestnancov.

Od začiatku roka 2015 vstúpil v Nemecku do platnosti zákon o minimálnej mzde, ktorý sa viaže aj na slovenských zamestnancov, ktorí pracujú - i keď len dočasne - na území Nemecka. Minimálna mzda vo výške 8,50 EUR sa viaže nie len na zamestnancov, ktorí sú vyslaní na prácu do Nemecka ale aj na zamestnancov, ktorí vykonávajú len časť svojej práce alebo dokonca len prechádzajú územím Nemecka, t.j. aj v prípade kamiónovej a osobnej prepravy.

Zákon o minimálnej mzde

Od 1 . januára 2015 vstúpil v Nemecku do platnosti zákon o minimálnej mzde. Výška minimálnej mzdy je 8,50 eur a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov pracujúcich na území Spolkovej republiky Nemecka bez ohľadu na to, či sú zamestnancami nemeckej alebo zahraničnej spoločnosti.

Povinnosť nemeckej minimálnej mzdy sa viaže aj na zahraničných zamestnancov, ktorí pracujú čo i len dočasne na území Nemecka bez ohľadu na druh pracovného pomeru. Zákon sa vzťahuje aj na tranzitujúcich pracovníkov v oblasti nákladnej a osobnej prepravy, ktorí prekročia nemecké hranice.

Po novom musí teda aj slovenský zamestnávateľ, ktorý vyšle svojho zamestnanca na výkon práce do Nemecka, poskytnúť takémuto zamestnancovi minimálnu mzdu vo výške 8,50 eur za každú odpracovanú hodinu.

Dočasné oslobodenie

Avšak, toto ustanovenie vyvolalo veľkú nevôľu v členských štátoch EÚ. Na základe protestov jednotlivých štátov, preveruje príslušná komisia v Bruseli, či nie je tento zákon v rozpore voči Európskym zákonom. Kým Európska komisia nerozhodne, či je alebo nie je tento zákon v súlade s európskym právom, platí pre spoločnosti, ktoré poskytujú nákladnú alebo autobusovú dopravu a len prechádzajú územím Nemecka, dočasné oslobodenie od zákona o minimálnej mzde .

Chceli by sme Vás však upozorniť, že toto oslobodenie sa nevzťahuje na kamiónovú dopravu, ktorá nakladá alebo vykladá tovar na území Nemecka. Rovnako sa oslobodenie nevzťahuje ani na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka, t.j. napríklad vyslaných zamestnancov.

Povinnosť ohlásenia údajov na príslušnej Colnej správe

V zmysle §20 MiLoG (nemeckého Zákona o minimálnej mzde) musia slovenskí zamestnávatelia ohlásiť výkon práce svojich zamestnancov na území Nemecka príslušnému nemeckému colnému úradu. Ohlásenie musí byť v nemeckom jazyku a musí byť podané ešte pred začiatkom výkonu práce.

Ohlásenie by malo obsahovať základné informácie o zamestnancovi (meno a dátum narodenia), ale aj informácie o začiatku a ukončenia pracovnej činnosti, miesto a druh vykonanej pracovnej činnosti, údaje o zákazníkovi a iné. Spoločnosť sa musí tiež písomne zaviazať, že budú dodržané povinnosti o minimálnej mzde. Podľa § 17 II MiLoG musia mať zamestnanci tento doklad stále pri sebe a v prípade vyzvania príslušného úradu ho musia vedieť preukázať.

Spoločnosti sú povinné uchovávať doklady o vyplatení minimálnej mzdy vo výške 8,50 EUR najmenej po dobu dvoch rokov.

V prípade otázok týkajúcich sa daňovej problematiky môžete kontaktovať autora článku na e-mailovej adrese peter.pasek@accace.com.

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. Na Slovensku zamestnáva vyše 70 ľudí, svojimi 300 zamestnancami a partnermi pokrýva v súčasnosti 20 krajín sveta.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: