Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

2.4.2015

Usmernenie FR SR - mikro účtovné jednotky

Metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobia začínajúce 1.1.2014 (kal. rok) alebo v priebehu roku 2014 (hosp. rok).

Článok

Finančná správa SR

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva

Účtovníctvo & Finančné výkazy

SK

Voľný