Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

O pridelenie SEPA identifikátora príjemcu inkás treba požiadať NBS

Nová európska regulácia platobného styku SEPA vyžaduje, aby firmy využívajúce bezhotovostné inkasné príkazy požiadali o pridelenie nového identifikátora príjemcov inkás. Registráciu identifikátorov vykonáva Národná banka Slovenska, zatiaľ sa ich pridelilo 119.

Od 1. februára 2014 budú musieť všetci, čo chcú aj naďalej využívať inkaso ako príjemcovia inkasných platieb, používať nový identifikátor príjemcov inkás (CID). Ide o alfanumerický kód, ktorý zabezpečí jednoznačnú identifikáciu príjemcu inkasa. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska, identifikátor je povinnou náležitosťou inkasných správ jednotnej oblasti platieb v eurách, tzv. SEPA. Zatiaľ sa podľa národnej banky pridelilo 119 identifikátorov.

Registráciu identifikátorov vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá je od 2. septembra 2013 prevádzkovateľom registra identifikátorov príjemcov inkás v SR. SEPA je európsky projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách v rámci krajín EÚ plus Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Monaka a Švajčiarka (SEPA priestor). Od 1. februára budúceho roka SEPA platobné nástroje, teda bezhotovostné úhrady a inkasá, v krajinách eurozóny úplne nahradia existujúce národné platobné nástroje.  

Pridelenie CID je iba jedným z opatrení, ktoré musia podniky vykonať na to, aby svoj platobný styk v oblasti inkasných príkazov zosúladili s požiadavkami SEPA. Okrem toho musia zabezpečiť dematerializovanie dát mandátov od banky platiteľa a vybudovať domácu databázu mandátov, doplniť údaje v existujúcich mandátoch pre použitie SEPA mandátu (jedinečnú referenciu mandátu, vyššie spomínaný CID, typ  inkasa, typ mandátu core vers. business atď.),  informovať klientov o pridelenom CID a jedinečnej referencii mandátu, a prispôsobiť sa novým lehotám pre predkladanie a spracovanie inkás. Viac o požiadavkách SEPA v oblasti inkasných príkazov nájdete v článku Zostáva 225 dní: kľúčové opatrenia k úspešnej SEPA migrácii, ďalšie  informácie o SEPA môžete nájsť v článku Čo potrebujete vedieť o SEPA

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: